hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-1
Chart.

Актуелности

Београд, 20. август 2015.

Објављен је јавни позив за посао анкетара за „Истраживањe о пословној клими и потрошњи становништва (BCS)“. 

◊◊◊

Београд, 30. јун 2015.

ПРОГРАМ ЗВАНИЧНЕ СТАТИСТИКЕ У ПЕРИОДУ ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној 24. јуна 2015. године, донела је, у форми одлуке, Програм званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. године који је објављен у Службеном гласнику РС, број 55/15, од 25. јуна 2015. године. Програм садржи стратегију развоја званичне статистике у Републици Србији за период од пет година, као и реализацију стратешких циљева кроз прегледе очекиваних резултата развоја по појединим областима статистике и у оквиру статистичке инфраструктуре. Именовани су одговорни произвођачи званичне статистике и административни извори података, са описима постојећих индикатора, као и индикатора који ће се у наредном периоду обезбедити у складу са међународним стандардима и праксом.