hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-1
Chart.

Актуелности

Београд, 29. децембар 2015.

Влада Републике Србије, на седници одржаној 25. децембра 2015. године, усвојила је Уредбу о утврђивању Плана званичне статистике за 2016. годину. Овим Планом дефинисане су статистичке активности Републичког завода за статистику и других произвођача званичне статистике.
 

◊◊◊

Београд, 25. децембар 2015. 

Објављена је публикација ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, 2015