hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Rates of activity, employment, inactivity and unemployment
Помери колонуПомери колону 2015/I quarter
2015/II quarter
Помери колонуПомери колону 15 year and more
Working age (15-64) 15 year and more Working age (15-64)
Rates of activity, employment, inactivity and unemployment [методолошко објашњење]
Republic of Serbia ¹Помери редПомери ред
Unemployment rateПомери редПомери ред 19,2 19,9 17,9 18,4
Employment rate 41,0 49,9 42,3 51,7
Activity rate 50,8 62,3 51,4 63,3
Inactivity rate 49,2 37,7 48,6 36,7
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Since 1999 without data for AP Kosovo and Metohija
Промени избор

Експорт података