hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Rates of activity, employment, inactivity and unemployment
Помери колонуПомери колону 2013/april
2013/october
Помери колонуПомери колону 15 year and more
Working age (15-64) 15 year and more Working age (15-64)
Rates of activity, employment, inactivity and unemployment [методолошко објашњење]
Republic of Serbia ¹Помери редПомери ред
Unemployment rateПомери редПомери ред 24,1 25,0 20,1 21,0
Employment rate 36,3 45,8 39,1 49,2
Activity rate 47,9 61,0 49,0 62,2
Inactivity rate 52,1 39,0 51,0 37,8
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Since 1999 without data for AP Kosovo and Metohija
Промени избор

Експорт података