hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Rates of activity, employment, inactivity and unemployment
Помери колонуПомери колону 2014/III quarter
2014/IV quarter
Помери колонуПомери колону 15 year and more
Working age (15-64) 15 year and more Working age (15-64)
Rates of activity, employment, inactivity and unemployment [методолошко објашњење]
Republic of Serbia ¹Помери редПомери ред
Unemployment rateПомери редПомери ред 17,6 18,4 16,8 17,6
Employment rate 40,6 50,8 40,4 50,4
Activity rate 49,3 62,2 48,5 61,2
Inactivity rate 50,7 37,8 51,5 38,8
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Since 1999 without data for AP Kosovo and Metohija
Промени избор

Експорт података