hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Укупно становништво према радној активности, старости и региону
у хиљадама
Помери колонуПомери колону 2017/IV квартал
Помери колонуПомери колону РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹
СРБИЈА – СЕВЕР Београдски регион Регион Војводине СРБИЈА – ЈУГ Регион Шумадије и Западне Србије Регион Јужне и Источне Србије Регион Косовo и Метохијa
Укупно становништво према радној активности, старости и региону [методолошко објашњење]
УкупноПомери редПомери ред
УкупноПомери редПомери ред 5974,2 3035,6 1436,0 1599,6 2938,6 1660,6 1278,0 -
15-24 734,8 360,9 161,7 199,1 373,9 211,9 162,0 -
25-34 908,6 491,4 243,5 247,9 417,2 237,0 180,2 -
35-44 985,6 529,7 263,4 266,3 455,9 259,5 196,4 -
45-54 926,9 470,9 216,9 254,0 456,0 257,7 198,3 -
55-64 1044,8 516,0 234,4 281,6 528,8 307,2 221,6 -
65 и више година 1373,4 666,7 316,1 350,6 706,8 387,3 319,4 -
Активно становништво
Укупно 3239,2 1649,0 809,1 839,9 1590,2 931,8 658,4 -
15-24 235,9 117,1 46,5 70,6 118,8 67,2 51,6 -
25-34 743,3 412,2 209,6 202,6 331,0 191,7 139,4 -
35-44 864,0 469,0 240,1 228,8 395,0 227,0 168,0 -
45-54 750,4 383,7 183,8 199,9 366,6 208,6 158,0 -
55-64 508,9 231,6 111,6 120,0 277,3 169,7 107,6 -
65 и више година 136,7 35,3 17,5 17,9 101,4 67,6 33,8 -
Запослена лица
Укупно 2763,6 1421,9 693,0 728,9 1341,7 791,1 550,6 -
15-24 157,4 80,8 31,2 49,7 76,6 44,1 32,5 -
25-34 593,1 337,1 169,1 168,0 256,0 148,1 107,9 -
35-44 751,4 414,1 212,5 201,6 337,2 197,0 140,3 -
45-54 662,6 343,8 163,0 180,8 318,8 179,8 139,0 -
55-64 464,5 212,2 101,1 111,1 252,3 155,0 97,3 -
65 и више година 134,7 33,8 16,1 17,8 100,8 67,1 33,7 -
Незапослена лица
Укупно 475,6 227,1 116,1 111,0 248,5 140,7 107,8 -
15-24 78,5 36,3 15,3 21,0 42,2 23,1 19,1 -
25-34 150,2 75,2 40,5 34,6 75,0 43,5 31,5 -
35-44 112,6 54,8 27,6 27,2 57,8 30,1 27,7 -
45-54 87,8 39,9 20,8 19,1 47,8 28,8 19,0 -
55-64 44,5 19,4 10,5 8,9 25,1 14,8 10,3 -
65 и више година 2,0 1,5 1,4 0,1 0,5 0,4 0,1 -
Неактивно становништво
Укупно 2735,0 1386,6 626,9 759,7 1348,4 728,8 619,6 -
15-24 498,9 243,7 115,3 128,5 255,1 144,7 110,4 -
25-34 165,3 79,2 33,9 45,3 86,1 45,3 40,8 -
35-44 121,7 60,7 23,3 37,5 60,9 32,5 28,5 -
45-54 176,5 87,2 33,1 54,1 89,4 49,1 40,3 -
55-64 535,9 284,4 122,9 161,6 251,4 137,4 114,0 -
65 и више година 1236,7 631,3 298,6 332,7 605,4 319,8 285,6 -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података