hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Укупно становништво према радној активности, старости и региону
у хиљадама
Помери колонуПомери колону 2017/III квартал
Помери колонуПомери колону РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹
СРБИЈА – СЕВЕР Београдски регион Регион Војводине СРБИЈА – ЈУГ Регион Шумадије и Западне Србије Регион Јужне и Источне Србије Регион Косовo и Метохијa
Укупно становништво према радној активности, старости и региону [методолошко објашњење]
УкупноПомери редПомери ред
УкупноПомери редПомери ред 5981,2 3037,2 1435,6 1601,6 2944,0 1663,3 1280,6 -
15-24 738,3 362,6 162,4 200,1 375,7 213,0 162,8 -
25-34 911,5 493,2 244,4 248,8 418,4 237,8 180,6 -
35-44 985,5 528,6 262,5 266,1 456,9 260,0 197,0 -
45-54 929,4 471,8 216,7 255,1 457,6 258,7 198,9 -
55-64 1047,8 517,3 235,3 282,0 530,5 308,0 222,5 -
65 и више година 1368,6 663,7 314,4 349,3 704,9 386,0 318,9 -
Активно становништво
Укупно 3310,1 1678,5 814,3 864,2 1631,6 947,7 683,9 -
15-24 245,8 127,0 54,0 73,0 118,7 67,3 51,4 -
25-34 745,8 408,9 205,0 203,9 336,9 195,3 141,6 -
35-44 864,9 470,7 239,3 231,4 394,2 228,3 165,9 -
45-54 758,3 385,3 181,5 203,8 373,0 212,6 160,4 -
55-64 538,9 247,1 115,3 131,8 291,7 172,5 119,3 -
65 и више година 156,4 39,4 19,2 20,2 117,1 71,7 45,4 -
Запослена лица
Укупно 2881,9 1466,8 703,6 763,2 1415,0 827,4 587,7 -
15-24 174,9 88,2 34,9 53,3 86,7 50,1 36,6 -
25-34 613,2 345,6 171,8 173,8 267,5 156,3 111,2 -
35-44 764,4 424,3 214,6 209,7 340,1 199,3 140,8 -
45-54 681,7 347,2 162,0 185,2 334,6 189,1 145,4 -
55-64 494,2 224,8 103,3 121,5 269,5 161,2 108,3 -
65 и више година 153,4 36,7 17,0 19,7 116,7 71,4 45,4 -
Незапослена лица
Укупно 428,2 211,7 110,7 101,0 216,5 120,3 96,2 -
15-24 70,9 38,8 19,1 19,7 32,1 17,2 14,8 -
25-34 132,6 63,3 33,2 30,1 69,3 39,0 30,4 -
35-44 100,5 46,4 24,7 21,7 54,1 29,0 25,1 -
45-54 76,6 38,1 19,5 18,6 38,5 23,5 14,9 -
55-64 44,6 22,4 12,0 10,4 22,2 11,2 11,0 -
65 и више година 3,0 2,7 2,1 0,6 0,3 0,3 0,0 -
Неактивно становништво
Укупно 2671,1 1358,7 621,3 737,4 1312,4 715,7 596,8 -
15-24 492,5 235,5 108,4 127,1 257,0 145,6 111,4 -
25-34 165,7 84,2 39,3 44,9 81,5 42,5 39,0 -
35-44 120,6 57,9 23,2 34,7 62,7 31,7 31,1 -
45-54 171,1 86,5 35,2 51,3 84,6 46,0 38,5 -
55-64 508,9 270,2 120,0 150,2 238,8 135,5 103,3 -
65 и више година 1212,2 624,3 295,2 329,1 587,8 314,3 273,5 -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података