hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Укупно становништво према радној активности, старости и региону
у хиљадама
Помери колонуПомери колону 2017/II квартал
Помери колонуПомери колону РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹
СРБИЈА – СЕВЕР Београдски регион Регион Војводине СРБИЈА – ЈУГ Регион Шумадије и Западне Србије Регион Јужне и Источне Србије Регион Косовo и Метохијa
Укупно становништво према радној активности, старости и региону [методолошко објашњење]
УкупноПомери редПомери ред
УкупноПомери редПомери ред 5988,2 3038,8 1435,2 1603,6 2949,4 1666,1 1283,3 -
15-24 741,8 364,3 163,1 201,1 377,5 214,0 163,5 -
25-34 914,5 494,9 245,2 249,7 419,6 238,6 181,0 -
35-44 985,5 527,5 261,5 266,0 457,9 260,4 197,5 -
45-54 931,9 472,7 216,6 256,1 459,2 259,7 199,5 -
55-64 1050,8 518,6 236,1 282,5 532,2 308,8 223,4 -
65 и више година 1363,8 660,8 312,7 348,1 703,0 384,7 318,3 -
Активно становништво
Укупно 3265,0 1656,6 809,3 847,4 1608,4 927,3 681,1 -
15-24 216,7 110,5 47,2 63,3 106,2 58,3 48,0 -
25-34 749,5 411,4 208,0 203,4 338,2 199,4 138,8 -
35-44 852,3 460,0 236,7 223,3 392,3 224,4 167,9 -
45-54 745,5 378,6 179,5 199,1 366,9 206,1 160,8 -
55-64 534,8 248,8 117,4 131,4 286,0 169,0 117,0 -
65 и више година 166,2 47,3 20,5 26,9 118,8 70,2 48,6 -
Запослена лица
Укупно 2881,0 1472,3 711,2 761,1 1408,7 818,0 590,7 -
15-24 154,1 79,4 33,1 46,3 74,7 41,8 32,9 -
25-34 619,4 348,2 173,0 175,2 271,2 161,8 109,3 -
35-44 759,9 416,8 212,5 204,3 343,2 197,0 146,2 -
45-54 686,1 351,6 165,6 186,0 334,5 188,9 145,6 -
55-64 497,7 230,5 107,9 122,6 267,2 159,2 108,1 -
65 и више година 163,6 45,8 19,1 26,6 117,9 69,3 48,6 -
Незапослена лица
Укупно 384,1 184,4 98,0 86,3 199,7 109,3 90,4 -
15-24 62,6 31,1 14,0 17,0 31,5 16,4 15,1 -
25-34 130,2 63,1 35,0 28,1 67,0 37,5 29,5 -
35-44 92,4 43,3 24,3 19,0 49,1 27,4 21,7 -
45-54 59,4 27,0 13,9 13,1 32,3 17,2 15,2 -
55-64 37,1 18,3 9,5 8,8 18,8 9,8 8,9 -
65 и више година 2,5 1,6 1,3 0,3 0,9 0,9 0,0 -
Неактивно становништво
Укупно 2723,2 1382,2 626,0 756,2 1341,0 738,8 602,2 -
15-24 525,1 253,8 116,0 137,8 271,3 155,7 115,6 -
25-34 165,0 83,5 37,2 46,4 81,4 39,2 42,2 -
35-44 133,1 67,5 24,8 42,7 65,7 36,0 29,6 -
45-54 186,4 94,1 37,0 57,1 92,3 53,6 38,7 -
55-64 516,0 269,8 118,7 151,1 246,2 139,8 106,4 -
65 и више година 1197,6 613,5 292,3 321,2 584,2 314,5 269,7 -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података