hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Укупно становништво према радној активности, старости и региону
у хиљадама
Помери колонуПомери колону 2017/I квартал
Помери колонуПомери колону РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹
СРБИЈА – СЕВЕР Београдски регион Регион Војводине СРБИЈА – ЈУГ Регион Шумадије и Западне Србије Регион Јужне и Источне Србије Регион Косовo и Метохијa
Укупно становништво према радној активности, старости и региону [методолошко објашњење]
УкупноПомери редПомери ред
УкупноПомери редПомери ред 5995,3 3040,4 1434,8 1605,6 2954,8 1668,8 1286,0 -
15-24 745,3 366,0 163,8 202,1 379,3 215,0 164,3 -
25-34 917,5 496,6 246,0 250,6 420,8 239,3 181,5 -
35-44 985,4 526,4 260,6 265,8 458,9 260,9 198,0 -
45-54 934,3 473,6 216,4 257,2 460,7 260,6 200,1 -
55-64 1053,8 519,9 236,9 282,9 534,0 309,6 224,4 -
65 и више година 1359,0 657,9 311,1 346,9 701,1 383,3 317,7 -
Активно становништво
Укупно 3105,0 1578,3 770,1 808,3 1526,7 894,7 632,0 -
15-24 208,6 102,7 39,9 62,8 105,8 61,7 44,1 -
25-34 717,7 397,4 202,4 194,9 320,4 187,4 133,0 -
35-44 827,5 445,3 225,9 219,3 382,2 222,4 159,8 -
45-54 720,9 365,4 172,7 192,7 355,5 201,3 154,2 -
55-64 493,7 229,9 110,5 119,5 263,8 158,9 104,9 -
65 и више година 136,6 37,6 18,6 19,0 99,0 63,0 36,0 -
Запослена лица
Укупно 2652,2 1366,3 668,1 698,1 1285,9 762,8 523,1 -
15-24 131,2 67,6 28,2 39,4 63,6 36,9 26,7 -
25-34 570,5 327,8 166,7 161,0 242,7 142,8 99,9 -
35-44 721,6 395,9 199,6 196,3 325,7 189,9 135,8 -
45-54 641,2 329,6 157,3 172,3 311,6 182,7 128,9 -
55-64 452,5 208,6 98,4 110,2 243,9 148,1 95,9 -
65 и више година 135,2 36,8 18,0 18,8 98,4 62,4 36,0 -
Незапослена лица
Укупно 452,8 212,1 101,9 110,1 240,8 131,9 108,8 -
15-24 77,4 35,1 11,7 23,4 42,3 24,9 17,4 -
25-34 147,3 69,6 35,7 33,9 77,7 44,6 33,1 -
35-44 105,9 49,4 26,3 23,0 56,5 32,5 24,0 -
45-54 79,7 35,8 15,4 20,4 43,9 18,5 25,3 -
55-64 41,2 21,3 12,1 9,2 19,9 10,8 9,1 -
65 и више година 1,4 0,8 0,7 0,1 0,6 0,6 0,0 -
Неактивно становништво
Укупно 2890,2 1462,1 664,8 797,3 1428,1 774,1 654,0 -
15-24 536,7 263,2 123,9 139,3 273,5 153,3 120,2 -
25-34 199,7 99,3 43,6 55,7 100,4 51,9 48,5 -
35-44 157,9 81,2 34,7 46,5 76,7 38,5 38,2 -
45-54 213,4 108,2 43,7 64,5 105,2 59,4 45,9 -
55-64 560,2 290,0 126,5 163,5 270,2 150,7 119,4 -
65 и више година 1222,4 620,3 292,4 327,9 602,0 320,3 281,7 -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података