hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Укупно становништво према радној активности, старости и региону
у хиљадама
Помери колонуПомери колону 2016/IV квартал
Помери колонуПомери колону РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹
СРБИЈА – СЕВЕР Београдски регион Регион Војводине СРБИЈА – ЈУГ Регион Шумадије и Западне Србије Регион Јужне и Источне Србије Регион Косовo и Метохијa
Укупно становништво према радној активности, старости и региону [методолошко објашњење]
УкупноПомери редПомери ред
УкупноПомери редПомери ред 6004,2 3042,8 1434,7 1608,1 2961,4 1672,2 1289,2 -
15-24 749,9 368,2 164,7 203,5 381,7 216,4 165,3 -
25-34 921,0 498,7 247,1 251,6 422,3 240,2 182,1 -
35-44 984,3 524,7 259,3 265,4 459,6 261,2 198,4 -
45-54 938,3 475,2 216,5 258,7 463,2 262,2 200,9 -
55-64 1059,0 522,2 238,4 283,8 536,8 310,9 225,9 -
65 и више година 1351,7 653,8 308,7 345,1 697,9 381,3 316,5 -
Активно становништво
Укупно 3141,2 1580,6 768,1 812,5 1560,6 909,6 651,0 -
15-24 224,6 111,5 43,0 68,5 113,1 63,4 49,7 -
25-34 719,1 393,9 202,5 191,4 325,2 189,6 135,6 -
35-44 827,1 448,5 229,1 219,4 378,6 219,3 159,3 -
45-54 735,3 368,3 171,2 197,0 367,1 209,4 157,6 -
55-64 498,3 228,5 109,3 119,1 269,8 163,0 106,9 -
65 и више година 136,9 30,1 13,0 17,1 106,8 64,9 41,9 -
Запослена лица
Укупно 2731,4 1380,4 664,8 715,6 1351,0 788,9 562,1 -
15-24 154,6 77,0 29,5 47,4 77,7 44,9 32,8 -
25-34 576,7 325,0 166,3 158,8 251,6 147,1 104,5 -
35-44 732,0 402,8 200,3 202,5 329,2 187,6 141,5 -
45-54 666,4 334,6 156,1 178,5 331,8 191,0 140,8 -
55-64 465,3 211,0 99,6 111,4 254,2 153,3 101,0 -
65 и више година 136,4 30,0 12,9 17,1 106,4 64,9 41,5 -
Незапослена лица
Укупно 409,8 200,2 103,3 96,9 209,6 120,7 88,9 -
15-24 70,0 34,5 13,5 21,0 35,5 18,5 17,0 -
25-34 142,4 68,8 36,2 32,7 73,6 42,4 31,1 -
35-44 95,0 45,6 28,7 16,9 49,4 31,7 17,7 -
45-54 68,9 33,7 15,1 18,5 35,2 18,4 16,8 -
55-64 33,0 17,4 9,7 7,7 15,6 9,7 5,9 -
65 и више година 0,5 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 0,4 -
Неактивно становништво
Укупно 2863,0 1462,2 666,6 795,6 1400,8 762,6 638,2 -
15-24 525,3 256,8 121,7 135,0 268,6 153,0 115,6 -
25-34 201,9 104,8 44,6 60,2 97,1 50,7 46,4 -
35-44 157,2 76,2 30,3 45,9 81,0 41,9 39,1 -
45-54 203,0 106,9 45,2 61,7 96,1 52,8 43,3 -
55-64 560,8 293,8 129,1 164,7 267,0 147,9 119,1 -
65 и више година 1214,8 623,7 295,7 328,1 591,0 316,4 274,6 -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података