hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Quarterly retail trade turnover
Помери колону Republic of Serbia ¹
Quarterly indices of retail trade turnover at current prices  [методолошко објашњење]
2009/I quarter 75,0
2009/II quarter 114,2
2009/III quarter 103,0
2009/IV quarter 100,1
2010/I quarter 86,3
2010/II quarter 118,7
2010/III quarter 108,5
2010/IV quarter 103,8
2011/I quarter 71,7
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Since 1999 without data for AP Kosovo and Metohija
Промени избор

Експорт података