hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Population by ethnicity
Помери колону Total
Hungarians
Population by ethnicity [методолошко објашњење]
80195 KanjižaПомери редПомери ред
TotalПомери редПомери редПомери ред
TotalПомери редПомери ред 25343 21576
Извор података: Републички завод за статистику
Промени избор

Експорт података