hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Регистрована возила - од 2010. године
Помери колону 2013
Број регистрованих друмских моторних и прикључних возила - од 2010. године [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
МопедиПомери редПомери ред 22582
Мотоцикли 36870
Путнички аутомобили 1770162
Аутобуси 9018
Теретна возила 140819
Прикључна возила 141780
Радна возила 5728
Вучно возило 43209
Београдски регион
Мопеди 5748
Мотоцикли 9529
Путнички аутомобили 490802
Аутобуси 3721
Теретна возила 43681
Прикључна возила 15704
Радна возила 1099
Вучно возило 10310
Регион Војводине
Мопеди 6890
Мотоцикли 11781
Путнички аутомобили 451875
Аутобуси 1749
Теретна возила 33243
Прикључна возила 24346
Радна возила 3068
Вучно возило 11516
Регион Шумадије и Западне Србије
Мопеди 4729
Мотоцикли 8272
Путнички аутомобили 466713
Аутобуси 1814
Теретна возила 39659
Прикључна возила 53342
Радна возила 939
Вучно возило 14198
Регион Јужне и Источне Србије
Мопеди 5190
Мотоцикли 7227
Путнички аутомобили 346257
Аутобуси 1650
Теретна возила 23818
Прикључна возила 48243
Радна возила 612
Вучно возило 7063
Регион Косовo и Метохијa
Мопеди 25
Мотоцикли 61
Путнички аутомобили 14515
Аутобуси 84
Теретна возила 418
Прикључна возила 145
Радна возила 10
Вучно возило 122
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података