hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Сточарска производња - млеко, јаја, мед, вуна
Помери колону Кравље млеко, укупно, мил. лит.
Од укуп. кол. крав. млека: утрош. за људску исхрану и прераду, мил. лит. Овчије млеко, укупно, мил. лит. Од укуп. кол. овч. млека: утрош. за људску исхрану и прераду, мил. лит. Козје млеко, укупно, мил. лит. Од укуп. кол. коз. млека: утрош. за људску исхрану и прераду, мил. лит. Јаја, мил. ком. Мед, t Вуна, t
Сточарска производња - млеко, јаја, мед, вуна [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2016Помери редПомери ред 1504 1467 17 16 37 36 1853 5761 2848
СРБИЈА – СЕВЕР
2016 459 447 2 2 9 9 609 2208 643
Београдски регион
2016 106 103 - - 1 1 85 556 74
Регион Војводине
2016 352 344 2 2 8 8 523 1652 569
СРБИЈА – ЈУГ
2016 1045 1020 15 15 28 27 1244 3553 2205
Регион Шумадије и Западне Србије
2016 732 714 5 5 13 13 721 2155 1573
Регион Јужне и Источне Србије
2016 314 306 10 10 15 14 523 1398 632
Регион Косовo и Метохијa
2016 - - - - - - - - -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података