hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Сточарска производња - млеко, јаја, мед, вуна
Помери колону Кравље млеко, укупно, мил. лит.
Од укуп. кол. крав. млека: утрош. за људску исхрану и прераду, мил. лит. Овчије млеко, укупно, мил. лит. Од укуп. кол. овч. млека: утрош. за људску исхрану и прераду, мил. лит. Козје млеко, укупно, мил. лит. Од укуп. кол. коз. млека: утрош. за људску исхрану и прераду, мил. лит. Јаја, мил. ком. Мед, t Вуна, t
Сточарска производња - млеко, јаја, мед, вуна [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2017Помери редПомери ред 1506 1467 14 13 33 32 1759 7014 2831
СРБИЈА – СЕВЕР
2017 540 526 1 1 11 10      
Београдски регион
2017 106 103 0 0 1 1      
Регион Војводине
2017 434 423 1 1 9 9 550 2093 719
СРБИЈА – ЈУГ
2017 965 941 13 12 22 22      
Регион Шумадије и Западне Србије
2017 695 677 4 4 9 9 686 2491 1414
Регион Јужне и Источне Србије
2017 270 264 9 8 13 13 428 2005 585
Регион Косовo и Метохијa
2017 - - - - - - - - -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података