hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број условних грла стоке
у хиљадама
Помери колону Условна грла
Број условних грла стоке [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2017Помери редПомери ред 1790
СРБИЈА – СЕВЕР
2017 675
Београдски регион
2017 95
Регион Војводине
2017 580
СРБИЈА – ЈУГ
2017 1115
Регион Шумадије и Западне Србије
2017 751
Регион Јужне и Источне Србије
2017 363
Регион Косовo и Метохијa
2017 -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података