hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број условних грла стоке
у хиљадама
Помери колону Условна грла
Број условних грла стоке [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2016Помери редПомери ред 1829
СРБИЈА – СЕВЕР
2016 684
Београдски регион
2016 93
Регион Војводине
2016 591
СРБИЈА – ЈУГ
2016 1145
Регион Шумадије и Западне Србије
2016 757
Регион Јужне и Источне Србије
2016 389
Регион Косовo и Метохијa
2016 -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података