hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број кошница пчела
у хиљадама
Помери колону Број кошница пчела
Број кошница пчела [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2016Помери редПомери ред 792
СРБИЈА – СЕВЕР
2016 198
Београдски регион
2016 49
Регион Војводине
2016 149
СРБИЈА – ЈУГ
2016 595
Регион Шумадије и Западне Србије
2016 317
Регион Јужне и Источне Србије
2016 278
Регион Косовo и Метохијa
2016 -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података