hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број кошница пчела
у хиљадама
Помери колону Број кошница пчела
Број кошница пчела [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2017Помери редПомери ред 849
СРБИЈА – СЕВЕР
2017 216
Београдски регион
2017 50
Регион Војводине
2017 165
СРБИЈА – ЈУГ
2017 634
Регион Шумадије и Западне Србије
2017 314
Регион Јужне и Источне Србије
2017 320
Регион Косовo и Метохијa
2017 -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података