hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број живине
у хиљадама
Помери колону Живина - укупно
Кокоши - бројлери Кокоши - остала кокош Ћурке Гуске Патке Остала живина
Број живине [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2016Помери редПомери ред 16242 4545 11163 159 71 145 159
СРБИЈА – СЕВЕР
2016 6877 2892 3686 92 39 90 77
Београдски регион
2016 1401 861 521 5 1 9 5
Регион Војводине
2016 5476 2031 3165 87 38 81 73
СРБИЈА – ЈУГ
2016 9365 1653 7477 67 32 55 81
Регион Шумадије и Западне Србије
2016 5850 1282 4461 29 16 31 31
Регион Јужне и Источне Србије
2016 3515 371 3016 38 16 25 51
Регион Косовo и Метохијa
2016 - - - - - - -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података