hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број живине
у хиљадама
Помери колону Живина - укупно
Кокоши - бројлери Кокоши - остала кокош Ћурке Гуске Патке Остала живина
Број живине [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2017Помери редПомери ред 16338 4981 10964 157 59 135 42
СРБИЈА – СЕВЕР
2017 6627 2689 3707 92 28 84 26
Београдски регион
2017 1148 645 487 6 2 6 2
Регион Војводине
2017 5479 2044 3220 86 27 78 25
СРБИЈА – ЈУГ
2017 9711 2291 7257 65 31 50 16
Регион Шумадије и Западне Србије
2017 6476 1968 4434 26 14 28 6
Регион Јужне и Источне Србије
2017 3235 324 2823 39 17 22 10
Регион Косовo и Метохијa
2017 - - - - - - -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података