hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број коза
у хиљадама
Помери колону Козе - укупно
Јарад Јарене козе Козе први пут припуштене Остале козе
Број коза [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2017Помери редПомери ред 183 35 122 14 12
СРБИЈА – СЕВЕР
2017 55 12 34 4 4
Београдски регион
2017 8 1 7 0 1
Регион Војводине
2017 46 12 27 4 3
СРБИЈА – ЈУГ
2017 128 23 88 10 8
Регион Шумадије и Западне Србије
2017 52 11 35 4 3
Регион Јужне и Источне Србије
2017 76 12 53 6 5
Регион Косовo и Метохијa
2017 - - - - -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података