hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број коза
у хиљадама
Помери колону Козе - укупно
Јарад Јарене козе Козе први пут припуштене Остале козе
Број коза [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2016Помери редПомери ред 200 38 132 18 12
СРБИЈА – СЕВЕР
2016 53 10 35 4 3
Београдски регион
2016 8 1 5 1 1
Регион Војводине
2016 45 9 31 3 2
СРБИЈА – ЈУГ
2016 148 28 97 15 8
Регион Шумадије и Западне Србије
2016 69 17 41 7 5
Регион Јужне и Источне Србије
2016 78 11 56 8 3
Регион Косовo и Метохијa
2016 - - - - -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података