hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број оваца
у хиљадама
Помери колону Овце - укупно
Јагњад и шиљежад Овце за приплод - женска грла Овце за приплод - женска грла: музне овце Остале овце
Број оваца [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2017Помери редПомери ред 1704 328 1287 92 89
СРБИЈА – СЕВЕР
2017 361 89 253 9 19
Београдски регион
2017 59 18 36 0 6
Регион Војводине
2017 301 71 217 8 13
СРБИЈА – ЈУГ
2017 1344 239 1034 83 70
Регион Шумадије и Западне Србије
2017 1031 183 796 35 52
Регион Јужне и Источне Србије
2017 312 56 238 48 19
Регион Косовo и Метохијa
2017 - - - - -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података