hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број оваца
у хиљадама
Помери колону Овце - укупно
Јагњад и шиљежад Овце за приплод - женска грла Овце за приплод - женска грла: музне овце Остале овце
Број оваца [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2016Помери редПомери ред 1665 343 1231 139 91
СРБИЈА – СЕВЕР
2016 328 85 227 12 15
Београдски регион
2016 52 11 36 1 5
Регион Војводине
2016 275 74 192 12 10
СРБИЈА – ЈУГ
2016 1337 258 1004 126 76
Регион Шумадије и Западне Србије
2016 1030 205 767 56 58
Регион Јужне и Источне Србије
2016 307 53 237 71 17
Регион Косовo и Метохијa
2016 - - - - -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података