hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број свиња
у хиљадама
Помери колону Прасад масе до 20 кг
Свиње масе 20-49 кг Товне свиње масе 50-79 кг Товне свиње масе 80-109 кг Товне свиње масе 110 или више кг Приплодне свиње - назимад Приплодне свиње - назимад: супрасне назимице Приплодне свиње - крмаче Приплодне свиње - крмаче: супрасне крмаче Приплодне свиње- нерастови Свиње, укупно Од укупног броја свиња: свиње у тову
Број свиња [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2017Помери редПомери ред 945 579 352 305 259 101 20 350 157 20 2911 1301
СРБИЈА – СЕВЕР
2017 429 270 232 158 117 41 11 128 62 4 1380 714
Београдски регион
2017 46 40 16 14 13 10 2 20 9 1 160 50
Регион Војводине
2017 383 231 216 144 103 32 9 108 53 3 1220 664
СРБИЈА – ЈУГ
2017 517 309 120 147 142 59 9 221 95 17 1531 587
Регион Шумадије и Западне Србије
2017 327 206 84 101 88 35 5 138 61 8 988 390
Регион Јужне и Источне Србије
2017 190 103 36 46 54 24 5 83 34 8 543 197
Регион Косовo и Метохијa
2017 - - - - - - - - - - - -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података