hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број свиња
у хиљадама
Помери колону Прасад масе до 20 кг
Свиње масе 20-49 кг Товне свиње масе 50-79 кг Товне свиње масе 80-109 кг Товне свиње масе 110 или више кг Приплодне свиње - назимад Приплодне свиње - назимад: супрасне назимице Приплодне свиње - крмаче Приплодне свиње - крмаче: супрасне крмаче Приплодне свиње- нерастови Свиње, укупно Од укупног броја свиња: свиње у тову
Број свиња [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2016Помери редПомери ред 927 664 374 286 284 111 23 356 143 20 3021 1425
СРБИЈА – СЕВЕР
2016 406 289 254 155 119 37 11 130 57 5 1396 786
Београдски регион
2016 44 34 14 19 11 4 1 20 7 1 147 51
Регион Војводине
2016 362 254 241 136 109 33 11 110 50 4 1249 735
СРБИЈА – ЈУГ
2016 521 375 120 131 164 74 11 225 86 15 1626 639
Регион Шумадије и Западне Србије
2016 316 242 76 89 98 44 6 134 52 9 1009 394
Регион Јужне и Источне Србије
2016 206 133 44 42 66 30 5 91 34 6 617 246
Регион Косовo и Метохијa
2016 - - - - - - - - - - - -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података