hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број коња
у хиљадама
Помери колону Коњи - укупно
Од укупног броја коња: кобиле и ждребне омице
Број коња [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2017Помери редПомери ред 17 8
СРБИЈА – СЕВЕР
2017 7 3
Београдски регион
2017 1 0
Регион Војводине
2017 6 3
СРБИЈА – ЈУГ
2017 10 5
Регион Шумадије и Западне Србије
2017 7 4
Регион Јужне и Источне Србије
2017 3 2
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података