hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број коња
у хиљадама
Помери колону Коњи - укупно
Од укупног броја коња: кобиле и ждребне омице
Број коња [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2016Помери редПомери ред 15 6
СРБИЈА – СЕВЕР
2016 8 3
Београдски регион
2016 0 0
Регион Војводине
2016 8 3
СРБИЈА – ЈУГ
2016 7 3
Регион Шумадије и Западне Србије
2016 6 2
Регион Јужне и Источне Србије
2016 2 1
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података