hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број говеда
у хиљадама
Помери колону Говеда до 1 године старости - за клање
Говеда до 1 године старости - остала мушка Говеда до 1 године старости - остала женска Говеда од 1 до 2 године старости - мушка грла Говеда од 1 до 2 године старости - женска грла за клање Говеда од 1 до 2 године старости - женска грла за приплод Говеда преко 2 године старости - мушка грла Говеда преко 2 године старости - јунице за клање Говеда преко 2 године старости - јунице за приплод Говеда преко 2 године старости - музне краве Говеда преко 2 године старости - остале краве Говеда - укупно Од укупног броја говеда: стеоне јунице Од укупног броја говеда:бикови у приплоду Од укупног броја говеда: волови Од укупног броја говеда: говеда у тову
Број говеда [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2016Помери редПомери ред 15 158 98 54 5 91 9 1 25 426 12 893 47 5 1 155
СРБИЈА – СЕВЕР
2016 4 59 40 28 3 33 2 0 6 119 6 299 15 1 - 72
Београдски регион
2016 0 7 8 3 0 6 0 0 1 21 2 48 3 0 - 5
Регион Војводине
2016 4 53 32 24 3 26 2 0 5 98 4 251 12 1 - 68
СРБИЈА – ЈУГ
2016 10 99 58 26 2 58 7 0 19 307 7 594 32 4 1 83
Регион Шумадије и Западне Србије
2016 8 71 42 17 2 43 6 0 13 206 4 412 23 3 1 63
Регион Јужне и Источне Србије
2016 3 28 17 9 1 15 1 0 6 101 2 182 9 0 - 20
Регион Косовo и Метохијa
2016 - - - - - - - - - - - - - - - -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података