hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Број говеда
у хиљадама
Помери колону Говеда до 1 године старости - за клање
Говеда до 1 године старости - остала мушка Говеда до 1 године старости - остала женска Говеда од 1 до 2 године старости - мушка грла Говеда од 1 до 2 године старости - женска грла за клање Говеда од 1 до 2 године старости - женска грла за приплод Говеда преко 2 године старости - мушка грла Говеда преко 2 године старости - јунице за клање Говеда преко 2 године старости - јунице за приплод Говеда преко 2 године старости - музне краве Говеда преко 2 године старости - остале краве Говеда - укупно Од укупног броја говеда: стеоне јунице Од укупног броја говеда:бикови у приплоду Од укупног броја говеда: волови Од укупног броја говеда: говеда у тову
Број говеда [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2017Помери редПомери ред 25 156 100 46 4 90 10 1 31 429 8 899 60 4 1 157
СРБИЈА – СЕВЕР
2017 7 62 43 24 3 32 4 0 8 120 5 307 19 1 - 78
Београдски регион
2017 2 6 7 3 0 6 1 0 2 21 1 48 4 0 - 6
Регион Војводине
2017 5 56 36 21 3 26 3 0 6 99 4 260 16 1 - 72
СРБИЈА – ЈУГ
2017 18 94 57 22 2 57 6 1 23 308 3 591 41 3 1 79
Регион Шумадије и Западне Србије
2017 15 71 38 16 2 39 5 1 13 210 2 412 27 2 1 67
Регион Јужне и Источне Србије
2017 3 23 19 6 0 19 1 0 10 98 1 179 13 1 - 12
Регион Косовo и Метохијa
2017 - - - - - - - - - - - - - - - -
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података