hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Биљна производња, од 2005
Помери колонуПомери колону Пшеница
Јечам Овас Раж Уљана репица Малине Трешње Вишње Кајсије
Помери колонуПомери колону пожњевена површина, ha / родна површина, ha
укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha
Биљна призводња, од 2005 [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2017Помери редПомери ред 556115 2275623 4,1 84687 305493 3,3 28537 69538 2,4 4673 11248 2,4 19376 48740 2,5 21861 109742 5,0 4613 27323 5,9 17566 91660 5,2 5707 41320 7,2
СРБИЈА – СЕВЕР
2017 311732 1444476 4,6 39454 163418 4,1 4769 15142 3,2 1926 5260 2,7 16624 43871 2,6 1711 11427 6,7 1919 13021 6,8 2615 18117 6,9 3667 28621 7,8
Београдски регион
2017 25283 90766 3,6 5076 18240 3,6 1725 5234 3,0 322 815 2,5 1725 3926 2,3 688 4868 7,1 1546 10659 6,9 986 7214 7,3 2418 17927 7,4
Регион Војводине
2017 286449 1353710 4,7 34378 145178 4,2 3044 9908 3,3 1604 4445 2,8 14899 39945 2,7 1023 6559 6,4 373 2362 6,3 1629 10903 6,7 1249 10694 8,6
СРБИЈА – ЈУГ
2017 244383 831147 3,4 45233 142075 3,1 23768 54396 2,3 2747 5988 2,2 2752 4869 1,8 20150 98314 4,9 2694 14302 5,3 14951 73543 4,9 2040 12699 6,2
Регион Шумадије и Западне Србије
2017 115072 420163 3,7 25315 89113 3,5 17960 42306 2,4 1018 2558 2,5 938 1750 1,9 18175 91273 5,0 1707 8801 5,2 3426 17085 5,0 1358 8121 6,0
Регион Јужне и Источне Србије
2017 129311 410984 3,2 19918 52962 2,7 5808 12090 2,1 1729 3430 2,0 1814 3119 1,7 1975 7042 3,6 987 5501 5,6 11525 56457 4,9 682 4578 6,7
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података