hidden hit counter
Република Србија
Републички завод за статистику
База података

Резултати извештаја

Промени избор

Експорт података

Биљна производња, од 2005
Помери колонуПомери колону Пшеница
Јечам Овас Раж Уљана репица Малине Трешње Вишње Кајсије
Помери колонуПомери колону пожњевена површина, ha / родна површина, ha
укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha пожњевена површина, ha / родна површина, ha укупан принос, t принос, t/ha
Биљна призводња, од 2005 [методолошко објашњење]
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹Помери редПомери ред
2016Помери редПомери ред 595118 2884537 4,8 91530 395501 4,3 27536 81344 3,0 4891 14200 2,9 13476 39404 2,9 11041 61875 5,6 3705 17385 4,7 13990 80596 5,8 5290 23902 4,5
СРБИЈА – СЕВЕР
2016 329187 1902649 5,8 40464 198386 4,9 4441 14287 3,2 1116 3804 3,4 11863 36449 3,1 39 282 7,3 1513 7646 5,1 2202 17045 7,7 3402 16937 5,0
Београдски регион
2016 29136 126981 4,4 5024 21357 4,3 1697 5256 3,1 242 677 2,8 1386 3778 2,7 5 44 8,3 1198 6110 5,1 737 5811 7,9 2265 10845 4,8
Регион Војводине
2016 300051 1775668 5,9 35440 177029 5,0 2744 9031 3,3 874 3127 3,6 10477 32671 3,1 34 238 7,0 315 1536 4,9 1465 11234 7,7 1137 6092 5,4
СРБИЈА – ЈУГ
2016 265931 981888 3,7 51066 197115 3,9 23095 67057 2,9 3775 10396 2,8 1613 2955 1,8 11002 61593 5,6 2192 9739 4,4 11788 63551 5,4 1888 6965 3,7
Регион Шумадије и Западне Србије
2016 128257 460463 3,6 28430 113543 4,0 17701 52023 2,9 1817 5167 2,8 479 859 1,8 10513 59655 5,7 1404 5878 4,2 2962 15782 5,3 1284 4504 3,5
Регион Јужне и Источне Србије
2016 137674 521425 3,8 22636 83572 3,7 5394 15034 2,8 1958 5229 2,7 1134 2096 1,8 489 1938 4,0 788 3861 4,9 8826 47769 5,4 604 2461 4,1
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
Промени избор

Експорт података