hidden hit counter

Саветовање У сусрет Попису 2021

Саветовање 
У сусрет Попису 2021
22-23. мај 2018.
Конференцијски центар хотела ENVOY, Господар Јевремова 47, Београд

 
У склопу припрема предстојећег Пописа становништва, домаћинстава и станова, Републички завод за статистику организује саветовање под називом „У сусрет Попису 2021.“
Циљ Саветовања јесте промоција пописа као најкомплекснијег статистичког истраживања чија успешност у великој мери зависи од подршке националних и међународних организација и институција, као и најшире друштвене заједнице.
Такође, Саветовање пружа могућност размене искустава и презентовање идеја и планова у вези са методолошким, организационим и технолошким аспекатима предстојећег пописа.
 
АГЕНДА
Теме:
1. Изазови предстојећег пописа - значај и међународни контекст
У оквиру прве теме говориће се о кључним изазовима Пописа 2021, о значају регионалне сарадње и о визији пописа након 2021, како на глобалном, тако и на регионалном и националном нивоу.
 
2. Попис 2021. - могућности, планови, иновације, припреме, пробни попис
Многе земље ће у Попису 2021. увести значајне иновације, како би унапредиле ефикасност, смањиле трошкове и побољшале квалитет пописа.
У оквиру ове теме очекује се активно учешће статистичких завода који ће представити своје планове и искустава у вези са применом различитих методолоских, организационих и технолошких решења (нове технологије за прикупљање података, управљање квалитетом и ризицима, пробни попис...).
 
3. Модернизација статистичког производа - интеграција просторних и пописних података, визуализација, унапређење дисеминације
Статистички заводи широм света настоје да модернизују производњу висококвалитетних статистичких података и траже начине да своје статистичке производе прилагоде растућим потребама корисника, као и да обуче кориснике како би на најбољи начин искористили статистичке податке.
У оквиру ове теме, национални статистички заводи и корисници пописних података позвани су да оцене досадашње активности на овом пољу, да изнесу своје виђење и дају предлоге за унапређење употребне вредности пописних података (ГИС, интерактивне мапе, инфографика и нови канали дисеминације).
  
4. Пописни подаци у служби науке и најшире друштвене заједнице
Статистички подаци су незаобилазни при доношењу стратешких одлука и планова на националном, регионалном и локалном нивоу. Попис, као статистичко истраживање којим се обезбеђују подаци о бројности и карактеристикама целокупне популације, до најнижег територијалног нивоа, посебно је значајан, како за научну, тако и за најширу друштвену заједницу.
У оквиру ове теме учесници ће дискутовати о неопходности континуиране сарадње између статистике и стручне јавности и потражићемо одговоре на питања - Шта желе и шта очекују корисници пописних података? Шта статистички заводи могу да обезбеде? Како да заједничким деловањем унапредимо квалитет статистичких података? Колика је снага синергије?