hidden hit counter

Oцена званичне статистике – Peer Review

Београд, 27.11.- 1.12.2017.

Од 27. новембра до 1. децембра 2017. године Републички завод за статистику организовао је и био домаћин у процесу Оцене званичне статистике – Peer Review. Процес Оцене званичне статистике водио је тим експерата ангажованих од стране Евростата (ПР тим) који је током 5 дана имао састанке како са представницима Завода, тако и са другим представницима статистичког система Републике Србије.

У овом процесу активно су учествовали и други произвођачи, односно корисници званичне статистике (државне институције, медији, научна јавност, међународне организације, представници административних извора).

Циљ ових састанака био је да се утврди ниво поштовања Кодекса праксе европске статистике како Завода као главног произвођача и дисеминатора званичне статистике тако и осталих представника статистичког система Републике Србије.

ПР тим ће своје мишљење о поменутим састанцима представити у Извештају који ће након усвајања бити постављен и на интернет сајт Евростата као и на интернет сајт Републичког завода за статистику.