hidden hit counter

Курс – Development and Use of Indicator Systems for Evidence – Based Decision Making

Курс – Development and Use of Indicator Systems for Evidence – Based Decision Making
 

Нојшател, 15-17.11.2017. 

У Нојшателу (Швајцарска), у организацији Федералне Статистике Швајцарске i EFTA-e, од 15. до 17. новембра 2017. одржан је курс – Development and Use of Indicator Systems for Evidence – Based Decision Making – на којем су учествовали и представници Републичког завода за статистику.

Свет око нас се рапидно мења и сведоци смо тзв. револуције података. Овакве промене намећу изазове – како статистичарима, тако и доносиоцима одлука. Обе стране се морају прилагодити новим трендовима – за званичну статистику то значи већу респонзивност, а за доносиоце одлука већу потребу за контекстуализованим, концизним и одговарајуће структуираним подацима.

С обзиром на то да нема процеса демократизације без поузданих и широко доступних статистичких података, национални статистички институти имају кључну улогу у каналисању информација према професионалним и свим другим корисницима.

Статистика дефинише одговарајуће индикаторе, обезбеђује њихов потребан квалитет и стандарде, и на тај начин помаже процес доношења одлука. Због тога се улога савремене статистике помера са пасивног произвођача података на активног учесника у јавном живот. Као таква, званична статистика, равноправно са свим другим учесницима, треба да партиципира у процесу дефинисања циљева, обезбеђивању адекватних индикатора и едуковању јавности. У том смислу, индикатори су изузетна алатка која процењује текуће трендове, служи за поређења и помаже код детекције раних неравнотежа па, у сладу са тим – антиципира будућа кретања и трендове.


Фотогалерија