hidden hit counter

Статистички регистри

Уносом матичног броја правног лица добија се шифра делатности по класификацији КД(1996) и додељена нова шифра делатности по класификацији КД(2010). Такође се добија и списак алтернативних нових шифара делатности по класификацији КД(2010) које одговарају старој шифри делатности по класификацији КД(1996).

Провера нове шифре делатности