hidden hit counter

Радионица - Међународна сарадња и систем метаподатака: пример Србије

Радионица - Међународна сарадња и систем метаподатака: пример Србије

 

Рим, 16. октобар 2017. 

У италијанском националном институту за статистику (Istat) одржана је радионица под називом Међународна сарадња и систем метаподатака: пример Србије на којој је представљен концепт интегрисане обраде података иницијално развијен у Републичком заводу за статистику Србије, а потом имплементиран у још неколико статистичких институција у региону. Такође је представљен и систем метаподатака у Istat-u.

Говорнике, као и теме које су обухваћене овим скупом можете погледати у агенди.

Догађај је организован уз подршку ИПА 2012 националног пројекта, као и Вишекорисничког ИПА 2015 програма.


Фотогалерија