hidden hit counter

Меморандум о сарадњи са статистиком Албаније

Меморандум о сарадњи са статистиком Албаније
 

Београд, 17. јул 2017. године

Др Миладин Ковачевић, директор Републичког завода за статистику (Завод), и др Делина Ибрахимај, директорка Албанског института за статистику (ИНСТАТ), потписали су 17. јула 2017. године Меморандум о сарадњи. Меморандумом се успостављају општи оквир и услови ефикасне сарадње. Подразумевају се разноврсне активности и промовише утврђивање циљева и процедура међусобне сарадње на пољу размене информација, погледа и искустава како би се олакшао развој и спровођење заједничких активности. Стране потписнице су се сагласиле да предузму активности у свим могућим и расположивим облицима погодним за објективну имплементацију, као што су размена добре праксе, искустава, успостављање мреже итд. Осим тога, ова сарадња промовисаће професионално понашање у складу са Кодексом праксе европске статистике и обезбедити форум за размену искустава између две земље. У оквиру пројекта ИНСТАТ-а ИПА 2013 „Подршка унапређењу статистичког информационог система“, Завод ће пружити подршку ИНСТАТ-у у развоју интегрисаног ИТ система. ИНСТАТ и Завод ће такође сарађивати и у другим областима, а ради размене знања и најбоље статистичке праксе.

 


Фотогалерија