hidden hit counter

Пракса за студенте Математичког факултета у Београду

Пракса за студенте Математичког факултета у Београду
 

Београд, 3 - 21. јул 2017. године

У Републичком заводу за статистику одржана је пракса за студенте Математичког факултета у Београду. Студентима су током три недеље презентована: одређена истраживања на предузећима, послови одсека за узорак, одржавање база податак, структура Статистичког пословног регистра као послови везани за анализу и праћење временских серија. Такође, студенти су упознати са начинима одржавања и креирања Веб и ИСТ апликација. Главни предавачи су били Лазар Јовановић – Група за концептуални и методолошки развој и одржавање Статистичког пословног регистра и Душица Антић - Група за развој система за прикупљање података.

 


Фотогалерија