hidden hit counter

Микроподаци

Заштита и безбедност индивидуалних података о физичким и правним лицима спроводи се по строго дефинисаној процедури.
Републички завод за статистику (РЗС) као одговорни произвођач званичне статистике обезбеђује коришћење анонимизираних микроподатака на основу поднетог захтева.


Захтев могу поднети:

• акредитоване научноистраживачке организације (институти, факултети, универзитети и центри изузетних вредности);
• истраживачи и студенти докторских студија;
• као и институције која спроводе посебан пројекат који се финансира од стране националних или међународних истраживачких програма.


Начин подношење захтева

Захтев се може поднети на имејл-адресу: stat@stat.gov.rs, или путем поште на адресу:
Републички завод за статистику
Милана Ракића 5
11 050 Београд.
 

Склапање уговора

Након одобреног захтева за коришћење анонимизираних микроподатака, од стране директора РЗС-а, потписује се уговор о сарадњи.


Доступност микроподатака

На основу уговора дефинише се начин на који ће микроподаци бити доступни подносиоцу захтева. Одлуку о доступности доноси РЗС.
Приступ подацима се може омогућити:
• у заштићеној просторији, у згради РЗС-а, у складу са Упутством о начину коришћења заштићене просторије и
• на преносивом медију.


Обрачун трошкова

Како поступак припреме анонимизираних скупова микроподатака доводи до додатног ангажовања запослених, РЗС може обрачунати трошкове рада запослених и услугу коришћења заштићене просторије. Сви трошкови морају бити дефинисани уговором.


Публиковање

Приликом објављивања резултата истраживања на основу анонимизираних микроподатака РЗС-а неопходно је да РЗС наведете као извор.