hidden hit counter

Јавне набавке

Јавне набавке у складу са законом о јавним набавкама (Службени гласник бр 124/12 )
Републички завод за статистику објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи.

   2013

      Позив За Подношење Понуде потрошни материјал
      Конкурсна документација ЈН_064_2013
      Обавештење о закључењу Уговора Пакетићи
      Обавештење о продужењу рока за доставу понуде
      Позив за подношење понуде Измена
      Измена и допуна Конкурсне документације за јн новог пакет 61
      Позив за подношење понуде
      Конкурсна документација за јавну набавку новогодишњих пакетића

 

   2014

      Обавештење о обустави поступка ЈН 02 2014
      Конкурсна документација набавка ЈН 058 2014
      Анекс А 1 ЈН 058 2014
      Анекс А 2 ЈН 058 2014
      Графички прилози намештај А 3 ЈН 058 2014
      Рендери конф сале А 4 ЈН 058 2014
      Обавештење о закључењу Уговора пакетићи ЈН 59 2014
      Позив за Подношење Понуде пакетићи ЈН 59 2014
      Конкурсна документација за новогодишње пакетиће ЈН 59 2014
      Обавештење о закључењу уговора ЈН 56 2014
      Обавештење о закључењу Уговора ЈН 01 2014 мобилна телефонија
      Обавештење о закључењу Уговора ЈН 54 2014
      Одговор на питања број 1, набавка 054 2014
      Обавештење о продужењу рока за доставу понуде ЈН 054 2014
      Конкурсна документација ЈН 054 2014 Прва измена
      Позив за подношење понуде ЈН 054 2014
      Конкурсна документација ЈН 054 2014
      Конкурсна документација набавка 046 2014
      Анекс А1 046 2014
      Анекс А2 046 2014
      Графички прилози намештај 046 2014
      Конкурсна документација 039 2014 Набавка намештаја
      Анекс А1
      Анекс А2
      Обавештење о продужењу рока за доставу понуде хигијена
      Конкурсна документација ЈН 38 2014 Измена од 8 јула
      Позив за Подношење Понуде ЈН_38_2014.
      Конкурсна документација ЈН_38_2014.
      Обавештење о продужењу рока за доставу понуде
      Конкурсна документација ЈН 002 2014 Измена 20 МАЈ
      Oбавештење о закључењу Уговора мобилна телефонија РЗС
      Позив за подношење понуде 002 2014
      Конкурсна документација ЈН 002 2014
      Позив за Подношење Понуде Мобилна РЗС
      Конкурсна документација мобилна РЗС
      Обавештење о закључењу Уговора Осигурање
      Обавештење о продужењу рока за доставу понуде
      Конкурсна документација Осигарање РЗС 02 2014 прва измена
      Позив за подношење понуда Осигурање РЗС 02 2014
      Конкурсна документација Осигарање РЗС 02 2014 
 
   2015

      Обавештење о закљученом уговору ЈН 025 2015
      Одлука о додели Уговора ЈН 025 2015
      Обавештење о закљученом уговору ЈН 023 2015
      Позив за подношење понуде ЈН 025 2015
      Конкурсна документација ЈН 025 2015
      Одлука о додели Уговора ЈН 023 2015
      Конкурсна документација ЈН 023 2015
      Одлука о додели уговора
      Позив за подношење понуде ЈН 019 2015
      Конкурсна документација ЈН 019 2015
      Питања и одговори у вези ЈН 019 2015 од 17 септембра
      Питања и одговори у вези ЈН 016 2015 од 28 јула 2015
      Позив за подношење понуде ЈН 016 2015
      Конкурсна документација ЈН 016 2015
      Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права везан за ЈН 013 2015
      Конкурсна документација ЈН 015 2015 Друга измена 17 јул
      Питања и одговори ЈН 015 2015 од 17 јула
      Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 015 2015 од 17 јула
      Конкурсна документација ЈН 015 2015 Прва измена 13 јул 2015
      Питања и одговори ЈН 015 2015 13 јул 2015
      Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 015 2015
      Позив за подношење понуде ЈН 015 2015
      Конкурсна документација ЈН 015 2015
      Одговори на питања у вези ЈН 013/2015
      Позив за подношење понуде сервис возила ЈН 013 2015
      Конкурсна документација ЈН 013 2015
      Обавештење о закључењу Уговора Фотокопирање ЈН 08 2015
      Обавештење о закљуценом Уговору за Партију 2 ЈН 09 2015
      Обавештење о закљуценом Уговору за Партију 3 ЈН 09 2015
      Обавештење о обустави поступка Јавне Набавке 04 2015
      Обавештење о покретању поступка ЈН 08 2015
      Обавештење о покретању поступка ЈН 09 2015
      Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
      Обавештење о закљученом Уговору ЈН 05 2015
      Обавештење о закљученом Уговору ЈН 02 2015 
      Обавештење о обустави поступка за Партију 1
      Конкурсна документација у вези ЈН 09 2015
      Одговори на питања у вези Одржавање фотокопир апарата и штампача ЈН 08 2015
      Обавештење о продужењу рока за доставу понуде ЈН 05 2015
      Конкурсна документација - Измена од 12. марта ЈН 05 2015
      Одговори у вези ЈН 05 2015
      Позив за подношење понуде ЈН 06 2015
      Конкурсна документација у вези ЈН 06 2015
      Одговори на питања 1 у вези ЈН 06 2015
      Позив за подношење понуде ЈН 05 2015
      Конкурсна документација у вези ЈН 05 2015
      Обавештење о продужењу рока за доставу понуде ЈН 02 2015
      Конкурсна документација 02 Измена од 2 марта у вези ЈН 02 2015
      Одговори на питања у вези ЈН 02 2015
      Позив за подношење понуде сервис возила ЈН 04 2015
      Конкурсна документација ЈН 04 2015
      Одговори на питања у вези ЈН 04 2015
      Одговори на питања 2 у вези ЈН 04 2015
      Позив за подношење понуде ЈН 02 2015
      Конкурсна документација ЈН 02 2015
      Обавештење о закључењу Уговора Уништење регистраторског материјала ЈН 01 2015
      Позив за Подношење Понуде ЈН 01 2015
      Конкурсна документација ЈН 01 2015
 

   2016

      Обавештење о закључењу Уговора ЈН 030 2016
      Одлука о додели уговора ЈН 030 2016
      Обавештење о додели Уговора Пакетићи ЈН 029 2016
      Одлука о додели Уговора ЈН 029 2016
      Позив за подношење понуде ЈН 030 2016
      Конкурсна документација ЈН 030 2016
      Позив за подношење понуде ЈН 029 2016
      Конкурсна документација ЈН 029 2016
      Обавештење о закључењу Уговора ЈН 025 2016
      Одлука о додели уговора ЈН 025 2016
      Питања и одговори у вези конкурсне документације за ЈН 025 2016
      Конкурсна документација ЈН 025 2016
      Одлука о додели Уговора ЈН 020 2016
      Обавештење о додели Уговора сервисирање Штампарије ЈН 020 2016
      Позив за подношење понуда ЈН 020 2016
      Конкурсна документација ЈН 020 2016
      Обавештење о закљученом Уговору ЈН 012 2016
      Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈН 011 2016
      Оглас Архивска грађа уништење
      Записник о отварању понуда у вези са уништењем Архивске грађе (1. део)
      Записник о отварању понуда у вези са уништењем Архивске грађе (2. део)
      Обавештење о закљученом Уговору ЈН 011 2016
      Одлука о додели уговора ЈН 011 2016
      Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у вези ЈН 011 2016
      Одлука о додели уговора ЈН 011 2016 - поништена
      Одлука о додели Уговора ЈН 12 2016
     Одговори на питања ЈН 012 2016
      Позив за подношење понуда ЈН 011 2016
      Конкурсна документација ЈН 011 2016
      Позив за подношење понуда ЈН 012 2016
      Конкурсна документација ЈН 012 2016
      Оглас Архивска грађа повлачење
      Оглас Архивска грађа уништење
      Позив за подношење понуда ЈН 010 2016
      Конкурсна документација ЈН 010 2016
      Обавештење о закљученом уговору ЈН 08 2016
      Одлука о додели Уговора ЈН 08 2016
      Обавештење о покретању поступка ЈН 08 2016
      Конкурсна документација ЈН 08 2016


   2017

      Обавештење о додели Уговора у поступку набавке лап топ рачунара
      Обавештење о додели Уговора ЈН 023 2017
      Одлука о додели Уговора ЈН 023 2017 Пакетићи
      Набавка добара, ИТ опреме за спровођење пројекта, Farm Structure Survey-FSS / Procurement of IT Equipment 021/2017
      Позив за подношење понуда ЈН 023 2017
      Конкурсна документација ЈН 023 2017
      Обавештење о закључењу Уговора ЈН 04 2017
      Одлука о додели Уговора ЈН 04 2017
      Позив за подношење понуда ЈН 04 2017
      Конкурсна документација ЈН 04 2017
      Обавештење о закљученом Уговору ЈН 013 2017
      Одлука о додели уговора ЈН 013 2017
      Обавештење о продужењу рока за доставу понуде 2 ЈН 013 2017
      Конкурсна документација ЈН 013 2017 Друга измена
      Одговор на питање 04.10.2017 у вези ЈН 013 2017
      Обавештење о продужењу рока за доставу понуде ЈН 013 2017
      Конкурсна документација ЈН 013 2017 Прва измена
      Одговор на питања у вези ЈН 013 2017
      Позив за подношење понуда ЈН 013 2017
      Конкурсна документација ЈН 013 2017
      Обавештење о закљученом уговору ЈН 03 2017
      Одлука о додели Уговора ЈН 03 2017
      Питања понуђача и одговори 10.08.2017. у вези ЈН 03 2017
      Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 03 2017
      Конкурсна документација ЈН 03 2017 - I измена
      Питања и одговори 07. август 2017 у вези ЈН 03 2017
      Позив за подношење понуда ЈН 03 2017
      Конкурсна документација ЈН 03 2017
      Обавештење о закљученом уговору ЈН 06 2017 Партија 2
      Обавештење о закљученом уговору ЈН 06 2017 Партија 1
      Обавештење о закљученом уговору ЈН 05 2017
      Одлука о додели уговора ЈН 06 2017
      Позив за подношење понуда ЈН 06 2017
      Конкурсна документација ЈН 06 2017
      Одлука о додели Уговора ЈН 05 2017
      Питања понуђача и одговори везани за конкурсну документацију ЈН 05 2017
      Позив за подншење понуда ЈН 05 2017
      Конкурсна документација ЈН 05 2017


 Јавне набавке

     Конкурсна документација Одржавање фотокопир апарата и штампача  ЈН 08/2015. 
    
     Позив за Подношење Понуде 055 2014

     Конкурсна документација 055 2014

     Конкурсна документација ЈН 56 2014

     Позив За Подношење Понуде фотокопир и штампачи у вези ЈН 56 2014

     Обавештење о закључењу Уговора ЈН 050 2014_набавка рачунара

     Измена конкурсне документације ЈН 050 2014 број 2

     Обавештење о продужењу рока за доставу понуде у вези ЈН 050 2014

     Измена конкурсне документације ЈН 050 2014

     Одговори на питања у вези ЈН 050 2014

     Конкурсна документација ЈН 050/2014

     Позив за подношење понуде ЈН 050/2014

     Претходни распис за спровођење јавне набавке

     Јавни пози за пријаву заинтересованих кандидата

     Пријава за учешће у међународном рестриктивном поступку 

     Скраћена листа кандидата за ЈН 04/2011 - Међународни рестриктивни поступак

     Обавештење о закључењу уговора у поступку ЈН 04/2011

     Међународни отворени поступак, Претходни распис, ЈН 015/2012

     Међународни отворени поступак, конкурсна документација, ЈН 015/2012, набавка система за дигиталну и офсет штампу

     Међународни отворени поступак, Јавни позив, ЈН 015/2012, набавка система за дигиталну и офсет штампу

     Међународни отворени поступак, Јавни позив, ЈН 015/2012, набавка система за дигиталну и офсет штампу, прва измена од 19.12.2012. године

     Записник са састанка са евентуалним понуђачима 29.11.2012. ЈН 015 2012

     Одговори на питања ЈН 015 2012

     Обавештење о закљученом Уговору 04/2013

     Документација ЈН 015 2012 II измена 28 децембар

     Објава Одлуке о Обустави поступка ЈН 015 2012

     Јавни позив ЈН 052

     Конкурсна документација потрошни материјал  ЈН 052 

     Обавештење о закљученом Уговору 046 2012