hidden hit counter

СТРУЧНА ПРАКСА /Економски факултет у Суботици

Нови Сад - Суботица, мај - октобар 2016. године
Сарадња између Републичког завода за статистику и Економског факултета у Суботици настављена је и у 2016. години. У подручним одељењима РЗС-а  у Новом Саду и Суботици обављена је  стручна пракса за петнаест студената завршних година са студијског програма Аграрна економија и аграрни бизнис.
Пракса се састојала из теоретског и практичног дела.
У првом делу стручне праксе студенти су се упознали са прикупљањем података на терену на примеру Анкете о пољопривредној производњи - сточарска производња.
Други део стручне праксе састојао се у упознавању студената са процесом производње званичних статистичких података, организацијом и спровођењем статистичких истраживања, инструментима за спровођење статистичких истраживања, базама података РЗС-а и њиховог претраживања, административним изворима статистичких података, библиотечким фондом и архивирањем статистичке грађе, а све у циљу сагледавања значаја и правилног коришћења званичних статистичких података.
У оквиру другог дела стручне праксе, у циљу сагледавања сарадње РЗС-а са другим институцијама, организована је посета матичарској служби, Заводу за јавно здравље и Пољопривредној стручној служби.
Студенте су кроз стручну праксу водили: Ергин Куртеши, Звездана Димитријевић, Ивана Шупут, Светлана Шулц, Милан Травица, Душанка Жижакић, Вања Војск, Сперанца Ротар, Даница Абрахам, Драгана Цинцовић, Војислава Мишић, Жужана Лакатош и Данијел Бибић.
 

Фотогалерија