hidden hit counter

ИПА 2012 – Уговор о набавци

 ИПА 2012 – Уговор о набавци -  Јачање статистичког система Србије побољшањем методологија и стандарда као и кроз примену добре праксе (набавка опреме)

Ref. EuropeAID/137309/DH/SUP/RS
Трајање пројекта: 15/12/2015 – 24/09/2016
Допринос ЕУ: 100%
 
Овај пројекат усмерен је на даље унапређење ИКТ система РЗС-а, по препоруци ИПА 2007 националног пројекта и обухвата снабдевање, испоруку/ достављање, истовар, монтажу, обуку и пуштање у рад следећих елемената: Инфраструктуре центра за обраду података (DCI), Мрежне инфраструктуре, Сервера, Радних станица, Ноутбукова, Таблета, Периферних делова.