hidden hit counter

Национални рачуни

Годишњи национални рачуни 

     Бруто домаћи производ (БДП) Републике Србије 1995–2016. (ESA 2010)    

     Употреба бруто домаћег производа (БДП) Републике Србије 1995–2016. (ESA 2010)    

    БДП у текућим ценама - линк ка бази података

    БДП у сталним ценама  - линк ка бази података

    Економски рачуни пољопривреде - радни документ (.pdf)

 
Квартални национални рачуни - линкови ка бази података

    Квартална БДВ, недесезонирани подаци

    Квартални БДП, према производном приступу, недесезонирани подаци

    Квартални БДП, према производном приступу, десезонирани подаци  

    Квартални БДП, према расходном приступу, недесезонирани подаци 

     Квартални БДП 


Регионални рачуни

      Регионални БДП  - радни документ 

          Регионални бруто домаћи производ у Републици Србији – претходни резултати, 2015. - саопштење за јавност