hidden hit counter

Архива догађаја, 2014.

#
децембар

Представљање коначних резултата MICS 5

Београд, 22. децембар 2014.

Републички завод за статистику и УНИЦЕФ Србија, у просторијама Медија центра, представили су коначне резултате Истраживања вишеструких показатеља положаја жена и деце у Србији  2014. и Истраживања вишеструких показатеља положаја жена и деце у ромским насељима у Србији 2014 – MICS 5.
О најважнијим резултатима истраживања и њиховом значају на конференцији су говорили: Michel Saint-Lot ( директор УНИЦЕФ-а у Србији), Зоран Јанчић (помоћник директора Републичког завода за статистику) и др Весна Ракоњац, чланица Одбора за права детета Народне скупштине Републике Србије.
Конференција је била добро посећена и медијски испраћена.

Фотогалерија

       


децембар

Промоција публикације “Жене и мушкарци у Републици Србији, 2014”

Београд, 17. децембар 2014. године

Републички завод за статистику, у сарадњи са Шведском статистиком, у просторијама Медија центра представио је посебну публикацију „Жене и мушкарци у Републици Србији, 2014“.
На конференцији су, о значају саме публикације и значају података у њој објављених, говорили Fredrik Bood (Шведска статистика), проф. др Драган Вукмировић, директор РЗС-а и Драгана Ђоковић Папић, Шеф одсека за социјалне индикаторе, правосудну и родну статистику (РЗС).
Осим података РЗС-а, ова публикација садржи и податке из других извора – Институт за јавно здравље Србије, Министарство правде, МУП, Министарство одбране, Национална служба за запошљавање, Републички завод за социјалну заштиту, Републички фонд за здравствено осигурање, ПИО, САНУ, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду и Уницеф.
Новитете у овој публикацији представљају подаци добијени из Истраживања здравља становништва Србије, као и из првог Истраживања о приходима и условима живота.
Конференција је била добро посећена и медијски испраћена.

Фотогалерија

     


децембар

Студијска посета Агенције за статистику Босне и Херцеговине

Београд, 15. и 16. децембар 2014.
Републички завод за статистику посетила је делегација Агенције за статистику Босне и Херцеговине ради упознавања са начином планирања и реализовања фазе дисеминације података Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији.

Представници Завода пренели су своја искуства у обради података и креирању табела; у припреми и објављивању публикација; изради и одржавању веб-сајта и дисеминационе базе података, као и искуства у раду са корисницима и организовању промоција и прес-конференција. 

Фотогалерија

      


децембар

Промоција публикације „Сточарство у Републици Србији”

Београд, 15. децембар 2014.

Републички завод за статистику, у сарадњи са Привредном комором Београда, представио је још једну у низу посебних публикација које се баве анализом података прикупљених Пописом пољопривреде 2012. под називом Сточарство у Републици Србији.

Скуп су поздравили Миодраг Весели (Секретар Удружења пољопривреде и прехрамбене индустрије, Привредна комора Београда) и Драгица Радосављевић (заменик извршног директора Привредне коморе Београда), а уводну реч имао је дирекртор Републичког завода за статистику проф. др Драган Вукмировић.
Аутор студије, Раде Поповић (Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду), представио је динамику, структуру и карактеристике сточарске производње у пољопривредним газдинствима, а завршну реч имали су рецензенти студије Милан Простран (Секретар Удружења за пољопривреду, Привредна комора Србије) и Никола Латиновић.

Промоција је била добро посећена и медијски испраћена.

Фотогалерија

         


децембар

Промоција публикације „Особе са инвалидитетом у Србији“

Београд, 3. децембар 2014.

Републички завод за статистику организовао је промоцију публикације „Особе  са инвалидитетом у Србији“ аутора Милана М. Марковића, друге у низу специјалних публикација у којима се, на основу резултата  Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011, анализирају демографске, социоекономске у друге карактеристике појединих категорија становништва.
Након  уводне речи Зорана Јанчића, помоћника директора РЗС, присутнима су се обратили рецензенти студије, проф. др Мирјана Рашевић и проф. др Зорица Мршевић из Института друштвених наука.
Аутор студије Милан М. Марковић презентовао је најважније резултате истраживања, спроведеног са циљем да се допринесе бољем сагледавању друштвеног положаја и степена социјалне интегрисаности особа са инвалидитетом, као и да се обезбеди релевантна основа за израду нових стратегија и политика у овој области.
Промоција је била добро посећена и медијски испраћена.

Фотогалерија

      


новембар

Промоција публикације „Пољопривредна газдинства према економској величини и типу производње у Републици Србији“

Београд, 28. новембар 2014. године

Републички завод за статистику, у сарадњи са Привредном комором Београда, представио је четврту у низу посебних публикација, базираних на резултатима Пописа пољопривреде 2012, под називом „Пољопривредна газдинства према економској величини и типу производње у Републици Србији“, аутора проф. др Драга Цвијановића, доц. др Јонела Субића и др Весне Параушић из Института за економику пољопривреде у Београду.
Скуп је водио Миодраг Весели (Секретар Удружења пољопривреде и прехрамбене индустрије, Привредна комора Београда), а присутнима су се најпре обратили директор Републичког завода за статистику проф. др Драган Вукмировић и мр Светозар Крстић, извршни директор Привредне коморе Београда.
Аутори др Весна Параушић и доц. др Јонел Субић су кроз изузетно детаљну презентацију упознали присутне са наведеном студијом. Завршну реч имао је један од рецензената публикације, Милан Простран (Секретар Удружења за пољопривреду, Привредна комора Србије).
Промоција, која је одржана у просторијама Привредне коморе Београда, била је добро посећена и медијски испраћена. 

Фотогалерија

         


новембар

Билатерални скрининг за Поглавље 18 – Статистика

Луксембург 25. и 26. новембaр 2014.

Билатерални скрининг за Поглавље 18 – Статистика одржан је у Луксембургу 25. и 26. новембра. Делегација Републике Србије представила је постигнути степен усклађености са правним тековинама Европске уније, податке о спровођењу и примени прописа, као и планове у погледу даљег усклађивања и спровођења прописа у оквиру области статистика.
Поред представника Републичког завода за статистику, делегацију Републике Србије чинили су и представници из следећих институција: Народне банке Србије, Министарства финансија, Министарства здравља/Института за јавно здравље Србије, Министарства унутрашњих послова, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Агенције за безбедност саобраћаја, Завода за проучавање културног развитка, Управе царина, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Канцеларије за европске интеграције.

Фотогалерија


новембар

Промоција публикације „Радна снага и активности пољопривредних газдинстава“

Београд, 6. новембар 2014. године

Републички завод за статистику одржао је још једну промоцију у Великој сали Медија центра, овај пут у циљу предстсављања публикације „Радна снага и активности пољопривредних газдинстава“, заснованој на резултатима Пописа пољопривреде 2012. године у Републици Србији.
Након поздравне речи директора РЗС, проф. др Драгана Вукмировића, аутори публикације, проф. др Наталија Богданов (Пољопривредни факултет Универзитета у Београду) и проф. др Марија Бабовић (Философски факултет Универзитета у Београду), приказали су актуелно стање и структуру радне снаге на пољопривредним газдинствима, као и врсту прихода које пољопривредна газдинства остварују. Завршну реч имао је један од рецензената, Милан Простран (Секретар Удружења за пољопривреду, Привредна комора Србије).
Конфреренција је била добро посећена, уз присуство великог броја медија.
Фотогалерија
   

октобар

Београдски сајам књига

Београд, 26. октобра – 2. новембра 2014.

На 59. Међународном београдском сајму књига Републички завод за статистику представио је јавности своја издања.
Највеће интересовање посетилаца изазвале су публикације у којима су објављени резултати Пописа становништва и Пописа пољопривреде, а посебно занимљив био је “Пописни атлас 2011”,  у ком су на тематским картама приказaне основне демографске, образовне, економске и друге карактеристике становништва.

Фотогалерија

    

октобар

Промоција публикације „Бескућници“

Београд, 10. октобар 2014.

Републички завод за статистику, представио је специјалну публикацију под називом „Бескућници“, ауторке проф. др. Мирјане Бобић, која је базирана на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. Ово је прва у низу публикација у којима се анализирају демографске, социоекономске и друге карактеристике појединих категорија становништва.
Многобројне госте и представнике медија поздравио је Зоран Јанчић, помоћник директора РЗС-а, а затим је проф. др Мирјана Бобић представила најважније податке свог истраживања заснованог на статистичким и социолошким методама и посвећеног посебно осетљивом  и маргинализованом становништву, са циљем да се боље сагледају њихови услови живота и положај у друштву.


Фотогалерија

     

Autor Ana Dokučević www.mc.rs


октобар

Потписан споразум о сарадњи

Бањалука, 9.октобар 2014.

Проф. др Драган Вукмировић, директор Републичког завода за статистику, и др Радмила Чичковић, директорка Републичког завода за статистику Републике Српске, потписали су Споразум о сарадњи, 9. октобра 2014. године у Бањалуци. Споразумне стране ће развијати међусобне односе и сарадњу у области статистике и обезбедити размену искустава ради подизања нивоа знања и поспешивања добрих суседских односа и просперитета у узајамном интересу.

Фотогалерија

    

октобар

Посета представника француске статистике

Београд, 6 - 8. октобра 2014. године

Заменик директора регионалне француске статистике са седиштем у Лилу (огранак Националног института за статистику и економске студије Француске - INSEE), Арно Дегор, био је у тродневној посети Републичком заводу за статистику.  На састанцима су размењена искуства двеју статистика о дисеминацији података на локалном нивоу и о комуникацији са медијима и корисницима.
Представници из Одељења за дисеминацију и односе са јавношћу  представили су процес дисеминације, начине комуникација са корисницима и доступност информација на сајту РЗС док је господин Арно Дегор начелницима подручних одељења РЗС дао детаљне информације о раду INSEE (структура, области делатности, производи, прикупљање података, анализа, дисеминација, комуникација са медијима, рад кол-центра).
Организована је и посета господина Дегора подручном одељењу у Сремској Митровици.

Фотогалерија

        

септембар

Београд, 23 септембар 2014.

Републички завод за статистику, у сарадњи са Привредном комором Србије, организовао је промоцију публикације „Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2014“.
Након поздравне речи, Владимир Шутић (Група за статистику употребе информационо-комуникационих технологија) представио је резултате два истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, спроведених по методологији Евростата, од којих се прво односило на домаћинства и појединце, а друго на предузећа (са десет и више запослених).

Фотогалерија

              

август

Потписан Протокол о сарадњи 

Нови Сад, 29. август 2014.
Проф. др Драган Вукмировић, директор Републичког завода за статистику, потписао је Протокол о сарадњи с председником Задружног савеза Војводине господином Радиславом Јовановим. Протокол дефинише сарадњу Републичког завода за статистику и Задружног савеза Војводине у области пољопривреде и земљорадничког задругарства, која се односи на размену података, израду стручних анализа, обављање заједничких истраживања, размену стручне литературе и промоцију.

 

   

Фотогалерија

                  

јул

Представљање резултата Истраживања вишеструких показатеља положаја жена и деце у Србији – MICS 5

Београд, 3. јул 2014.
Канцеларија УНИЦЕФ-а у Србији  и Републички завод за статистику представили су резултате  Истраживања вишеструких показатеља положаја жена и деце у Србији – MICS 5.
На презентацији  говорили су  Michel Saint-Lot, директор канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији, проф. др Драган Вукмировић, директор Републичког завода за статистику, и Надежда Богдановић из Републички завода за статистику, као главни методолог истраживања.
MICS 5 је најсвеобухватнији појединачни извор података о стању жена и деце у Србији. Овогодишњи подаци јасно указују на потребу да се интензивирају мере које су усмерене на најугроженију и искључену децу и породице у циљу побољшања животног стандарда и смањења неједнакости.
Фотогалерија
             

јун

На путу од истраживања Структуре расхода и прихода пословних субјеката до инпут – аутпут табела

Београд, 30. јун 2014.
Републички завод за статистику 30. јуна 2014. у Клубу посланика (Толстојева 2) организовао је конференцију „На путу од истраживања Структуре расхода и прихода пословних субјеката до инпут – аутпут тaбела
На конференцији су представљени резултати рада на ревизији бруто домаћег производа (БДП), разлози ревизије и утицај резултата ревизије на ниво БДП-а.
Поред резултата поменутог истраживања, саставни део конференције био је и округли сто „Бруто домаћи производ данас и сутра на ком су учешће узели истакнути стручњаци из ове области.

Фотогалерија

                    

  јун
јун

Тара, 18 - 20. јун 2014.

У циљу представљања и анализе резултата Пописа 2011. године, Републички завод за статистику организовао је стручну конференцију под називом:
Све о Попису 2011.- Завршна конференција о Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији -
Конференција је одржана на Тари, у периоду од 18. до 20. јуна 2014. године.
Конференцији је присуствовао велики број еминентних стручњака, научних радника, истраживача, представника  статистичких завода и института земаља региона, као и представници Одељења статистике Уједињених нација и Евростата.

Фотогалерија

                   

јун
Београд, 2. јун 2014.
Републички завод за статистику организовао је завршну конференцију поводом представљања резултата рада на пројекту „Економски утицај социјалних предузећа", који је финансијски подржала Европска комисија.
Конференција је одржана 2. јуна 2014. године у Клубу посланика у Београду.
Пројекат „Економски утицај социјалних предузећа“ спроведен је у сврху прикупљања и анализе података неопходних за утврђивање економског и социјалног значаја социјалних предузећа у Републици Србији.
Уводну реч имао је Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.


О пројекту и његовим резултатима говорили су проф. др Драган Вукмировић, директор Републичког завода за статистику, Kiril Nikolov, представник Генералног директората за предузећа и индустрију, Европска комисија, проф. др Слободан Цвејић, SeConS, Жарко Шундерић, менаџер Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Синиша Воларевић, Група 484.

Фотогалерија

                   


мај
Суботица, 28 - 30. мај 2014.
Републички завод за статистику, уз финансијску подршку Европске уније, организовао је
„Завршну конференцију Пописа пољопривреде 2012,од 28. до 30. маја 2014. у Суботици, која је била посвећена теми:
„Примена података Пописа пољопривреде 2012. у анализи стања пољопривреде и у планирању аграрне политике у Републици Србији “ 

Конференцији је присуствовао велики број еминентних стручњака из области пољопривреде, представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, као и Канцеларије за европске интеграције. 

Фотогалерија

              


мај

Луксембург  20–21. мајa 2014.

Састанак поводом прегледног излагања (explanatory screening) за Преговарачко поглавље 18 – Статистика, одржан је 20. и 21. маја 2014. године у Луксембургу.
У делегацији Републике Србије учествовали су представници Републичког завода за статистику, Народне банке Србије, Министарства унутрашњих послова, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Агенције за безбедност саобраћаја, Управе царине, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Канцеларије за европске интеграције.
Након презентација правне тековине и стандарда у области статистике од стране представника Европске комисије, чланови Делегације Републике Србије су поставили питања из неких од области, односно тема које су биле разматране током састанка, те на основу одржаних презентација и пружених одговора од стране Европске комисије, састанак експланаторног скрининга представља добру основу за припрему састанка билатералног скрининга.  

април

Београд, 29.април 2014. године

Промоција публикације

„Попис пољопривреде 2012 – Пољопривредна механизација, опрема и објекти у Републици Србији“

Поводом објављивања посебне публикације „Попис пољопривреде 2012 - Пољопривредна механизација, опрема и објекти у Републици Србији“ Републички завод за статистику je у сарадњи са Привредном комором Београда организовао промоцију публикације.

Уводну реч имао је проф. др Драган Вукмировић, директор Републичког завода за статистику, а о самој публикацији говорили су аутори проф. др Душан Радивојевић и проф. др. Стева Божић.

 

Фотогалерија

              


октобар

Београд, 22. октобар 2013. године

Промоција публикације  „Попис и основци“ 

У сали „Борислав Пекић“ Београдског Сајма, уз присуство ђака ОШ „ Јован Поповић“ Републички завод за статистику оргнизовао је промоцију публикације, са резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. „Попис и основци“. Публикација  je намењена првенствено ученицима виших разреда основних школа и њиховим наставницима, али и свим другим заинтересованим читаоцима који желе да сазнају нешто о Попису становништва, домаћинстава и станова, најобимнијем и најзначајнијем статистичком истраживању. 

Фотогалерија

             


децембар

Београд, 18. децембар 2013. године

Резултати Анкете о безбедности и криминалу у пословном окружењу

У просторијама Привредне коморе Србије, уз присуство представника медија, одржана је конференција за новинаре поводом објављивања резултата Анкете о безбедности и криминалу у пословном окружењу. 

Након уводне речи Синише Дуркулића, аналитичара УН Канцеларије за борбу против дроге и криминала, конференцију је водио директор РЗС, проф. др Драган Вукмировић.

Фотогалерија

     


децембар

Београд, 20. децембар 2013. године

Kоначни резултати Пописа пољопривреде 2012.   

На конференцији за новинаре, одржаној у Прес сали Владе Србије, Републички завод за статистику објавио је коначне резултате Пописа пољопривреде 2012.

Присутнима се најпре обратио министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, проф. др Драган Гламочић, а резултате је представио директор Републичког завода за статистику, проф. др Драган Вукмировић.

Коначни резултати добијени у Попису пољопривреде објављени су у двојезичној публикацији „Попис пољопривреде 2012 – Пољопривреда у Републици Србији''.

Конференција је била веома добро медијски пропраћена.

Фотогалерија

         


децембар
Београд, 30. децембар 2013. године
Годишња конференција
Републички завод за статистику  одржао је редовну годишњу  конференцију за новинаре у Прес сали Владе Србије. Резултате истраживања саопштио је проф. др Драган Вукмировић, директор РЗС.

Конференција је привукла пажњу медија, како домаћих, тако и страних.  

Фотогалерија

      


фебруар

Потписан Меморандум о сарадњи

У Сегедину је 7. фебруара 2014. потписан Меморандум о разумевању и сарадњи између Завода за статистику Мађарске и Републичког завода за статистику Србије. Меморандум су потписали директори ових двеју институција др Габриела Вуковиц и др Драган Вукмировић у циљу даљег развоја појединих статистика, дисеминације података и унапређења прекограничне сарадње у области статистике.

   

Фотогалерија