hidden hit counter

Догађаји

Београд, 21. и 26. фебруар 2018.

 
У Републичком заводу за статистику одржани су састанци са представницима државних институција и медија поводом промене извора података и методологије за израчунавање просечних зарада.

Републички завод за статистику, почев од 2018. године, просечне зараде ће рачунати на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама ће се убудуће објављивати 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе.  


  Брошура "Промена извора података за израчунавање просечних зарада"


Фотогалерија