hidden hit counter

Евростат

Помоћ корисницима приликом претраживања веб-сајта Евростата
 

Евростат је Завод за статистику Европске уније, чији је основни задатак прикупљање и објављивање упоредивих статистичких података из држава чланица ЕУ, држава изван ЕУ и међународних организација.


На сајту Евростата, у сваком поглављу се налазе линкови за објављене новости, публикације и базу података. Публикације и база података приказане су по статистичким областима. Свака статистичка област садржи методолошко упутство које је неопходно за правилно интерпретирање података. Најважнији индикатори по областима организовани су у табелама.
Детаљне информације које се односе на Европску унију, државе чланице ЕУ, еврозону, државе кандидате и државе чланице EFTA (European Free Trade Association) могу се пронаћи у бази података, а извештај је могуће преузети у .pdf, .txt и .xls формату.


Све публикације Евростата се објављују у девет тематских целина:

o Општа статистика
o Економија и финансије
o Становништво и социјална статистика
o Индустрија, трговина и услуге
o Пољопривреда и рибарство
o Спољна трговина
o Транспорт
o Животна средина и енергетика
o Наука и технологија.


Публикације се могу бесплатно преузети у .pdf формату на веб-сајту Евростата, док се штампана верзија може поручити преко EУ књижаре.


У делу Статистика подаци су представљени у две теме: према индикаторима политике ЕУ и по статистичким темама. Такође, постоји могућност претраживања по кључној речи. У главним табелама подаци су доступни у облику табела, графика и мапа.


Најновији европски подаци су приказани у Саопштењима за јавност. Планирани датуми објављивања евроиндикатора за целу годину могу се пратити преко Календара саопштења.

Евростатова саопштења је могуће пратити и преко друштвене мреже Twitter.


У делу Статистичка објашњења све статистичке теме приказане су на начин прилагођен свим категоријама корисника. Ова страница је урађена у стилу Википедије, и представља својеврсну енциклопедију о статистици Европске уније.


Бесплатном регистрацијом корисницима се пружа могућност добијања обавештења о новим публикацијама путем имејла, као и коришћења напредне функције у приступу базама података.

Demo Tours (видео-презентација Евростатовог сајта) приказује начине за претраживање сајта.


Корисничка подршка


Како би корисницима омогућио слободан приступ статистичким подацима, Евростат је у сарадњи са државним статистичким заводима основао мрежу националних центара под називом European Statistical Data Support (ESDS), као помоћ приликом коришћења европских података. Детаљне информације о овој услузи могу се видети на веб-сајту Евростата User support.


У сарадњи са Евростатом, од маја 2011. године Републички завод за статистику пружа ову услугу преко корисничког обрасца, на ћирилици и латиници.


Како бисте на лакши начин дошли до тражених података, препоручујемо следеће линкове:

Евростат – почетна страна

База података

Метабаза података

Евростатов годишњак.Европски статистичи систем (ЕСС)


Евростат не функционише сам. Још од првих дана Заједнице јасно је да одлуке о планирању и спровођењу политика Заједнице мора бити засновано на поузданој и упоредивој статистици. Тако је постепено изграђиван Европски статистички систем (ЕСС) са циљем обезбеђивања упоредиве статистике на нивоу ЕУ.
ЕСС представља партнерство између статистичке надлежности Заједнице (Евростат) и националних статистичких института, као и других националних органа, одговорних у свакој од држава чланица за развој, производњу и дисеминацију европске статистике. Партнерство такође подразумева и државе чланице ЕЕА и ЕФТА.

Најчешће тражени европски статистички подаци

Тестирајте своје знање