hidden hit counter

Пољопривреда и рибарство

Пробни попис пољопривреде 2011.


У периоду од 23. маја до 5. јуна 2011. године Републички завод за статистику организује и спроводи Пробни попис пољопривреде 2011. То ће бити прилика да се у циљу што боље припреме предстојећег Пописа пољопривреде 2012. провере финални инструменти пописа, као и извођење обуке непосредних учесника. Пробним пописом пољопривреде биће обухваћено око 590 газдинстава на територији Републике Србије.

Пробни попис пољопривреде 2011. организован је у оквиру пројекта ЕuropeAid/126969/C/SER/YU, у складу са Законом о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11), регулативом и методологијом Евростата за спровођење истраживања о структури фарми (EC No 1166/2008; CPSA/SB/652.rev.6), као и Светским програмом пописа пољопривреде, 2010. (FAO–UN).