hidden hit counter

Методологије

     Класификације

          Преглед класификација које се користе у статистици са применом у прикупљању, анализи, објављивању и дисеминацији података.

     Методолошки материјали, по областима

Преглед методолошких материјала је уређен по статистичким областима и овде се могу наћи:
  - методологије статистичких истраживања 
  - методологије обрачуна индикатора
  - методолошка објашњења или методолошке напомене 
  - обрасци
  - упутства за попуњавање образаца и сл.
 

     Дефиниције статистичких резултата које објављује Републички завод за статистику

          Дефиниције статистичких термина и појмова