hidden hit counter

Руководство

Име и презиме
Функција
Е-mail
Проф.др Миладин Ковачевић Директор miladin.kovacevic@stat.gov.rs
Помоћници директора
Ергин Куртеши Сектор статистике за АП Војводина ergin.kurtesi@stat.gov.rs
Мира Никић Сектор за развој и информисање mira.nikic@stat.gov.rs
 Снежана Лакчевић   Сектор друштвених статистика snezana.lakcevic@stat.gov.rs
Душан Гавриловић Сектор за националне рачуне,цене и пољопривреду dusan.gavrilovic@stat.gov.rs
Владимир Шутић   Сектор пословних статистика vladimir.sutic@stat.gov.rs
Оља Мусић Сектор за информационо комуникационе технологије и публицистику olja.music@stat.gov.rs
В. д. помоћници директора
Славко Капуран Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима slavko.kapuran@stat.gov.rs
 Зоран Јанчић   Сектор општих послова и прикупљања података на терену zoran.jancic@stat.gov.rs