hidden hit counter

Публикације


 

Електронска библиотека

је база електронских публикација која садржи серијске статистичке публикације: саопштења, билтене, годишњаке,  пописне књиге и статистичку документацију,  као и  скениране старе и ретке књиге из доба Краљевине Србије. 


Библиотека

поседује обимну домаћу и страну стручну литературу из области статистике. Као фондове од посебног значаја, библиотека чува пописне књиге из периода Краљевине Србије.
На територији Београда налазе се две библиотеке Републичког завода за статистику. Библиотека у згради Министарства  финансија, у Улици кнеза Милоша 20, намењена је спољним корисницима, као и запосленима у државној управи, научницима, истраживачима и студентима. Корисници књижног фонда библиотеке у седишту РЗС-а, у Улици Милана Ракића 5, првенствено су запослени у РЗС-у.
У подручним одељењима, као посебним организационим јединицама које се налазе у 15 градова Србије, корисници могу наћи потребне статистичке податке, као и детаљну статистичку документацију за општине које подручно одељење обухвата. 

Библиотечки фонд

обухвата издавачку делатност РЗС-а, као и Завода за статистику Србије и Црне Горе, Савезног завода за статистику (ФНРЈ и СФРЈ) и завода за статистику република бивше СФРЈ.

Kорисницима су расположиве и статистичке публикације из преко 60 земаља света добијене путем међународне размене, као и публикације међународних организација (UN, OECD, FАО, ILО, WTО, WHО и др.).  


Читаоница
се налази у Улици кнеза Милоша 20 у Београду,  у згради Министарства финансија. Корисницима је на располагању 18 читалачких  места, рачунар и фотокопир апарат.
Спољни корисници могу користити библиотечки фонд искључиво унутар читаонице.
Радно време читаонице је од 9 до 15 часова.

Телефон: (+381 11) 36 17 330
Факс: (+381 11) 36 17 438
Имејл: biblioteka@stat.gov.rs


Услови коришћења
Приликом коришћења података у сврху даљег објављивања у научним и другим радовима корисници су у обавези да као извор податка наведу РЗС поштујући одредбе Закона о званичној статистици (члан 42) и одредбе Закона о ауторским и сродним правима.

Наручивање и претплата  
Корисници могу наручити или се претплатити на публикације које издаје и штампа Републички завод за статистику.
Поступак наручивања:

Неопходно је да нам пошаљете имејл на адресу: biblioteka@stat.gov.rs, са следећим подацима: 

  • име и презиме / назив институције за правна лица
  • адреса
  • контакт телефон
  • имејл-адреса
  • назив публикације
  • број примерака
  • ПИБ и жиро рачун (за правна лица).
Алтернативно, публикације можете наручити и директним позивом на тел.: (+381 11) 24-12- 922/251).
По пријему наруџбине, договорићемо се путем имејла или телефона о начину испоруке. Наручена публикација, по извршеној уплати, доставља се на наведену адресу путем поште или личним преузимањем у нашој библиотеци у улици Милана Ракића 5.

Инструкције за уплату рачуна:
Износ према Ценовнику публикација уплатите на следећи рачун: 
Рачун: 840-1562845-88
Позив на број: 97 13404000401130742321
Сврха уплате: наручивање публикације – наслов публикације
Корисник: Републички завод за статистику