hidden hit counter

Документи

Закони и уредбе

     Закон о званичној статистици 
     Закон о Попису пољопривреде 2011. године 
     Закон о изменама закона о Попису пољопривреде 2011. године
     Закон о Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године
     Закон о изменама закона о Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године  
     Закон о Класификацији делатности
     Одлука о програму званичне статистике у периоду од 2011. до 2015. године.
     Одлука о Програму званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. године
     Уредба о номенклатури статистичких територијалних јединица
     Уредба о методологији разврставања
     Уредба о класификацији делатности
     Уредба о утврђивању плана званичне статистике за 2012. годину
     Уредба о утврђивању плана званичне статистике за 2013. годину
     Уредба о утврђивању плана званичне статистике за 2014. годину
     Уредба о утврђивању плана званичне статистике за 2015. годину
 
      Уредба о утврђивању плана званичне статистике за 2016. годину 
      
Уредба о утврђивању плана званичне статистике за 2017. годину  
      Уредба о утврђивању плана званичне статистике за 2018. годину


Стратегије
 

     Програм стратешких праваца развоја званичне статистике и модернизације РЗС-а
     Стратегија развоја статистике пољопривреде, 2014-2018
     Стратегија развоја званичне статистике, 2011-2015
     Стратегија развоја званичне статистике, 2016-2020.(саставни део петогодишњег програма)
     ИКТ стратегија
 

Политикe

     Правилник о ценовној политици

    Ценовник публикација

     
Политика квалитета

     Политика објављивања

    Политика Ревизије  

     Политика дисеминације

 

Концепт сарадње са значајним предузећима

     Концепт сарадње са предузећима од посебног значаја у статистичком систему

Правилници, процедуре, упутства и обрасци 

     Правилник о начину и поступку давања података које производи Републички завод за статистику

     Правилник о заштити статистичких података у Републичком заводу за статистику   

Извештај о раду

      Извештај за 2016. годину
     Извештај за 2015. годину
     Извештај за 2014. годину
     Извештај за 2013. годину
     Извештај за 2012. годину 
     Извештај за 2011. годину 
     Извештај за 2010. годину 
     Извештај за 2009. годину 
     Извештај за 2008. годину 
     Извештај за 2007. годину