hidden hit counter

Историјат Завода

Званична статистика у Републици Србији установљена је 1862. године, када је кнез Михаило Обреновић донео акт којим се економско одељење Министарства финансија обавезује да води статистичке послове. Ова година се узима као почетак државне статистике иако је историја забележила да су се на овим просторима и раније вршила пребројавања обвезника плаћања пореза, пописивање стоке (1824. године) и редовни пописи становништва (од 1834. године), као и, од 1843. године, редовно праћење статистике спољне трговине, статистике унутрашње трговине, статистике цена и статистике зарада (надница).

Статистички послови су се, пре оснивања државне статистике, одвијали и кроз учешће представника Србије на међународним конгресима статистичара у Хагу 1859, Берлину 1863. и Фиренци 1867. године.

Закон о устројству статистике донет је 1881. године, а од 1882. године статистика прелази у надлежност Министарства народне привреде.
Државна статистика Србије је члан Међународног статистичког института од оснивања ове значајне институције, односно од 1885. године.
Дирекција државне статистике оснива се 1919. године при Министарству социјалне политике Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, с тим да посебна канцеларија статистике Србије не постоји све до 1945. године.
У области публицистичке делатности, први Државопис Србије изашао је из штампе 1863. године. Попис људства штампан је 1863. године. Први Статистички годишњак Краљевине Србије издат је за 1893. годину, с тим да 1894. године престаје да излази Државопис. Последњи Статистички годишњак Краљевине Србије излази 1910. године. Поновно обнављање ове едиције извршено је 1954. године када излази из штампе Статистички годишњак Србије као комплексна статистичка публикација која обухвата резултате статистичких истраживања из различитих области.

Републички завод за статистику основан је 1945. године.

У периоду од 1945. до 2006. године Републички завод за статистику је у погледу обавезе спровођења јединствених програма статистичких истраживања и методологија био подређен Савезном заводу за статистику, с тим да је имао самосталност у финансијским, кадровским и другим питањима.