hidden hit counter

Контакт

Републички завод за статистику                                                              Организациона структура
11120 Београд, Милана Ракића 5                                                                   Руководство Завода
тел: 011/2412-922 (централа)
факс: 011/2411-260

Одељење за дисеминацију и односе са јавношћу 
тел/факс: 011/2401-284
e-mail: stat@stat.gov.rs

Библиотека
тел:011/2412-922, лок. 251 и 253
      011/3617-330
факс:011/3617-438
e-mail: biblioteka@stat.gov.rs

Међународна сарадња и европске интеграције
e-mail: interco@stat.gov.rs


Наша локација