hidden hit counter

Библиотека

Републички завод за статистику
Адреса:
Милана Ракића 5
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Република Србија

Телефон:
(+381 11) 2412 922/лок. 251 и 253
(+381 11) 361 7 330;
факс: (+381 11) 361 7 438
e-mail: biblioteka@stat.gov.rs
          nada.radjenovic@stat.gov.rs

Радно време:
понедељак – петак од 9 до 15 ч

 

Библиотека Републичког завода за статистику је доступна свим заинтресованим корисницима. Улаз је слободан и бесплатан.

Библиотека постоји од 1862. године, када је основан и Статистички уред Србије, с тим да је као специјална статистичка библиотека формирана 24. априла 1879. године.

Библиотека располаже библиотечким фондом од преко 250 000 библиотечких јединица. Фонд обухвата издавачку делатност Републичког завода за статистику, као и Завода за статистику Србије и Црне Горе, Савезног завода за статистику и завода за статистику република бивше СФРЈ.

Kорисницима су расположиве и статистичке публикације из преко 60 земаља света добијене путем међународне размене од 1892. године, као и публикације међународних организација (UN, OECD, FАО, ILО, WTО, WHО и др.).

Посебно је формирана електронскa библиотекa која пружа корисницима информације о актуелној статистичкој публицистици, као и o старим и ретким књигама из доба Краљевине Србије (Државописи, Статистика краљевине Србије, Црквена и манастирска имовина у Краљевини Србији и др).

Претраживање се може вршити према години издања, статистичкој области, типу документа, броју и кључној речи.

Библиотека је повезана у систем COBISS у оквиру националног каталога Виртуелних библиотека Србије, који води Народна библиотека Србије, што кориснику даје могућност претраживања целокупног библиотечког фонда у Републици Србији. Узајамна библиографско-каталошка база података »

 

Библиотека је смештена на две локације, и то:

  • у Милана Ракића 5, и
  • у Милоша 20, где се налази највећи део библиотечког фонда и савремена читаоница намењена корисницима;

На располагању је и персонални рачунар намењен прегледању заводског веб сајта и претраживању статистичких база података и фотокопир апарат.

У подручним одељењима Завода, као посебним организационим јединицама које се налазе у 14 градова Србије, формиране су мање библиотеке. Корисници могу наћи потребне статистичке податке, као и детаљну статистичку документацију подручја, односно општине за које су они надлежни. Подручна одељења »

У Милана Ракића 5 корисницима су на располагању и додатне услуге, односно корисници могу купити, поручити или се претплатити на публикације у штампаном и електронском облику:

Каталог публикација и услуга »
 Ценовник публикација

Корисници се за ове услуге могу обратити путем поште, факса, електронске поште и личним доласком.
Приликом поручивања публикацијa привредни субјекти треба да доставе податке о: ПИБ-у, адреси и особи за контакт (име и презиме и телефон).

Корисници морају обновити претплату путем захтева сваке календарске године, након чега им се доставља рачун за претплату. Уплата се врши преко рачуна Републичког завода за статистику.