hidden hit counter

Запосленост и зараде

Обавештeња 

Регистрована запосленост 

- Просек за 2016. год  

- Републички завод за статистику (РЗС)  је објавио податке о регистрованој запослености у Републици Србији за 2015. годину  базиране на подацима из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, као  и ревидиране податке о запослености за период од  2000. до  2014. године.    

 

Анкета о радној снази

- Дана 11.05.2016. године Републички завод за статистику (РЗС) објављује ревидиране податке из Анкете о радној снази (АРС) за 2014. и 2015. годину.     
- стари формат табела из саопштења   
- нови формат табела из саопштења    
 

Подаци

Анкета о радној снази (АРС)

Стопе активности, запослености, неактивности и незапослености

Укупно становништво према радној активности, старости и региону