hidden hit counter

Потрошња, приходи и услови живота

Обавештeња

Анкета о потрошњи домаћинства

- Републички завод за статистику (РЗС) објављује ревидиране податке из Анкете о потрошњи домаћинстава (АПД) за период 2009 - 2014. године. Ревидирани су подаци који се односе на личну потрошњу домаћинстава.