hidden hit counter

Спољна трговина

Обавештења
·   База статистике спољне трговине, на веб-сајту РЗС-а, садржи податке о спољнотрговинској робној размени за период 2004−2014. Коначни подаци за протеклу годину објављују се крајем јула текуће године.
·   БАЗА СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ на компакт-диску (почев од података за 2004. годину) представља континуитет у пракси објављивања Годишњака статистике спољне трговине.Oбим и организацијa података у новој, електронској форми детаљних табела спољне трговине  много je шири него у Годишњаку.