hidden hit counter

Пољопривреда и рибарство

ПОЉОПРИВРЕДА

Методолошки материјали:

     Упутство за спровођење анкете о површинама и засадима на крају пролећне сетве
     Упутство за спровођење истраживања о очекиваним приносима важнијих касних усева, воћа и грожђа и
оствареној производњи раних усева и воћа

     Упутство за спровођење анкете о пољопривредној производњи - биљна производња
     Месечно истраживање о реализацији производње правних лица у пољопривреди
     Индекси физичког обима пољопривредне производње
     Месечно истраживање о клању стоке у кланицама
     Анкета о броју свиња      
     Анкета о пољопривредној производњи – сточарска производња      
     Годишње истраживање о ветеринарској служби
     Обрачун сточне производње
     Месечни улаз сировог млека и добијени млечни производи у млекарама     
 

Статистички упитници:
   
     Анкета о површинама и засадима на крају пролећне сетве (Образац ПО22)
     Истраживање о очекиваним приносима важнијих касних усева, воћа и грожђа и оствареној
производњи раних усева и воћа (Образац ПО32)

     Анкета о пољопривредној производњи (Образац АПП) - биљна производња
     МЕСЕЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ о реализацији сопствене производње правних лица у пољопривреди, 2018. 
         (Образац ПО-ТРГ-33)
     Извештај о редовно закланој стоци у кланицама (Образац ПО-52м)
     Извештај о принудно закланој стоци у кланицама (Образац ПО-52м/1)
     Анкета о пољопривредној производњи, 2016 - сточарска производња (Образац АПП)  
     Месечни улаз сировог млека и добијени млечни производи у млекарама
     Анкета о броју свиња, 2017. (Образац ПО-54)
    

РИБАРСТВО

Методолошки материјали:

     Годишњи извештај о производњи конзумне рибе и млађи

     Годишњи извештај о улову рибе у рекама, jезерима и каналима

Статистички упитници:

     Годишњи извештај о производњи конзумне рибе и млађи у рибњацима (Образац ПО-62)

     Годишњи извештај о улову рибе у рекама, језерима и каналима (Образац ПО-62а)