hidden hit counter

Пољопривреда и рибарство

Обавештeњa

Републички завод за статистику објављује ревизију временских серија статистике воћарске производње, за серију година 2013-2017.

 

Подаци

Биљна производња 

     Остварена производња раних усева и воћа

     Остварена производња касних усева, воћа и грожђа
 

Сточарство

Број стоке и кошница пчела, стање на дан 1. децембра

    - Говеда 

    - Коњи                                                   

    - Свиње  

    - Овце 

    - Козе                                                 

    - Живина                                           

    - Кошнице пчела     

    - Условна грла стоке


 Сточарска производња

   Број свиња, стање на дан 23. маја 2017.

Производи од крављег млека добијени у млекарама, по месецима