hidden hit counter

Образовање

 Статистички извештај о упису студента (образац ШВ-20)

 Образац ШВ-20 - XML

 ISCED Класификација поља образовања и радног оспособљавања, 2011.
 

Подаци

Предшколско образовање и васпитање
     Број деце у васпитно-образовним установама предшколског образовања, по узрасту

Основно образовање
     Број ученика у основним школама, на почетку школске године, по полу
     Број ученика у основним школама, на почетку школске године, по разредима
     Број ученика који су завршили основну школу (осми разред), на крају школске године

Средње образовање
     Број ученика у средњим школама, на почетку школске године, по полу
     Број ученика у средњим школама, на почетку школске године, по разредима
     Број ученика који су завршили средњу школу, на крају школске године, по дужини трајања школовања и полу

Високо образовање
Студије I степена
     Број уписаних студената, по полу
Студије II степена
     Број уписаних студената, по полу
Студије III степена
     Број уписаних студената, по полу