hidden hit counter

Образовање

 Статистички извештај о упису студента (образац ШВ-20)

 Образац ШВ-20 - XML

 ISCED Класификација поља образовања и радног оспособљавања, 2011.
 

Подаци

Предшколско образовање и васпитање
     Број деце у васпитно-образовним установама предшколског образовања, по узрасту

Основно образовање
     Број ученика у основним школама, на почетку школске године, по полу
     Број ученика у основним школама, на почетку школске године, по разредима
     Број ученика који су завршили основну школу (осми разред), на крају школске године

Средње образовање
     Број ученика у средњим школама, на почетку школске године, по полу
     Број ученика у средњим школама, на почетку школске године, по разредима
     Број ученика који су завршили средњу школу, на крају школске године, по дужини трајања школовања и полу

Високо образовање
Студије I степена
     Број уписаних студената, по полу
Студије II степена
     Број уписаних студената, по полу
Студије III степена
     Број уписаних студената, по полу
Студије по старом програму
     Број уписаних студената, по полу