hidden hit counter

Календар публикација - Пољопривреда и рибарство

2017 |јануар |фебруар |март |април |мај |јун |јул |август |септембар |октобар |новембар |децембар
Датум објављивања Референтни период Наслов
10.01.2017 12:00 октобар 2016. Месечни статистички билтен
20.01.2017 12:00 IV квартал 2016. Трендови
01.02.2017 12:00 01.12.2016. Засејане површине у јесењој сетви
10.02.2017 12:00 новембар 2016. Месечни статистички билтен
20.02.2017 12:00 01.12.2016. Број стоке
10.03.2017 12:00 децембар 2016. Месечни статистички билтен
03.04.2017 12:00 2016 Статистички календар Републике Србије, 2017.
(Одлаже се за 07.04.2017. због промена у садржају публикације. )
10.04.2017 12:00 јануар 2017. Месечни статистички билтен
20.04.2017 12:00 I квартал 2017. Трендови
10.05.2017 12:00 фебруар 2017. Месечни статистички билтен
12.06.2017 12:00 март 2017. Месечни статистички билтен
30.06.2017 12:00 23.05.2016. Очекивана производња пшенице, малина и вишања и засејане површине кукуруза, шећерне репе, сунцокрета и соје -претходни податак
10.07.2017 12:00 април 2017. Месечни статистички билтен
20.07.2017 12:00 II квартал 2017. Трендови
10.08.2017 12:00 мај 2017. Месечни статистички билтен
11.09.2017 12:00 јун 2017. Месечни статистички билтен
25.09.2017 12:00 05.09.2016. Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа - претходни податак
10.10.2017 12:00 јул 2017. Месечни статистички билтен
20.10.2017 12:00 2016. Статистички годишњак Републике Србије, 2017.
10.11.2017 12:00 август 2017. Месечни статистички билтен
11.12.2017 12:00 септембар 2017. Месечни статистички билтен
25.12.2017 12:00 2016. Општине и региони у Републици Србији, 2017.