hidden hit counter

Календар саопштења за јавност

2017 |јануар |фебруар |март |април |мај |јун |јул |август |септембар |октобар |новембар |децембар
Датум објављивања Референтни период Наслов
12.01.2017 12:00 децембар 2016. Индекси потрошачких цена
25.01.2017 12:00 децембар 2016. Зараде по запосленом
31.01.2017 12:00 децембар 2016. Промет робе у трговини на мало
31.01.2017 12:00 IV квартал 2016. Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш оцена
31.01.2017 12:00 децембар 2016. Спољнотрговинска робна размена
31.01.2017 12:00 децембар 2016. Индекси индустријске производње
23.02.2017 12:00 јануар 2017. Индекси потрошачких цена
24.02.2017 12:00 јануар 2017. Зараде по запосленом
28.02.2017 12:00 јануар 2017. Индекси индустријске производње
28.02.2017 12:00 IV квартал 2016. Квартални бруто домаћи производ
28.02.2017 12:00 јануар 2017. Промет робе у трговини на мало
28.02.2017 12:00 IV квартал 2016. Анкета о радној снази
13.03.2017 12:00 фебруар 2017. Индекси потрошачких цена
15.03.2017 12:00 IV квартал 2016. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава
17.03.2017 12:00 јануар 2017. Спољнотрговинска робна размена
24.03.2017 12:00 фебруар 2017. Зараде по запосленом
31.03.2017 12:00 2016. Сиромаштво и социјална неједнакост
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
31.03.2017 12:00 фебруар 2017. Спољнотрговинска робна размена
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
31.03.2017 12:00 фебруар 2017. Промет робе у трговини на мало
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
31.03.2017 12:00 2016. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
31.03.2017 12:00 фебруар 2017. Индекси индустријске производње
(Одлаже се за 03.04.2017. због ангажовања техничких и кадровских капацитета у процесу припреме и извршења Избора 2017.)
12.04.2017 12:00 март 2017. Индекси потрошачких цена
25.04.2017 12:00 март 2017. Зараде по запосленом
28.04.2017 12:00 март 2017. Промет робе у трговини на мало
28.04.2017 12:00 март 2017. Спољнотрговинска робна размена
28.04.2017 12:00 март 2017. Индекси индустријске производње
03.05.2017 12:00 I квартал 2017. Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш оцена
12.05.2017 12:00 април 2017. Индекси потрошачких цена
25.05.2017 12:00 април 2017. Зараде по запосленом
31.05.2017 12:00 I квартал 2017. Анкета о радној снази
31.05.2017 12:00 април 2017. Спољнотрговинска робна размена
31.05.2017 12:00 април 2017. Индекси индустријске производње
31.05.2017 12:00 април 2017. Промет робе у трговини на мало
31.05.2017 12:00 I квартал 2017. Квартални бруто домаћи производ
12.06.2017 12:00 мај 2017. Индекси потрошачких цена
15.06.2017 12:00 I квартал 2017. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава
26.06.2017 12:00 мај 2017. Зараде по запосленом
30.06.2017 12:00 2016. Закључени и разведени бракови
30.06.2017 12:00 2016. Витални догађаји
30.06.2017 12:00 2016. Процењен број становника
30.06.2017 12:00 мај 2017. Индекси индустријске производње
30.06.2017 12:00 2016. Унутрашње миграције
30.06.2017 12:00 мај 2017. Спољнотрговинска робна размена
30.06.2017 12:00 мај 2017. Промет робе у трговини на мало
12.07.2017 12:00 јун 2017. Индекси потрошачких цена
17.07.2017 12:00 2016. Спољнотрговинска робна размена
25.07.2017 12:00 јун 2017. Зараде по запосленом
31.07.2017 12:00 јун 2017. Индекси индустријске производње
31.07.2017 12:00 јун 2017. Промет робе у трговини на мало
31.07.2017 12:00 јун 2017. Спољнотрговинска робна размена
31.07.2017 12:00 II квартал 2017. Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш оцена
11.08.2017 12:00 јул 2017. Индекси потрошачких цена
25.08.2017 12:00 јул 2017. Зараде по запосленом
31.08.2017 12:00 јул 2017. Промет робе у трговини на мало
31.08.2017 12:00 II квартал 2017. Квартални бруто домаћи производ
31.08.2017 12:00 јул 2017. Индекси индустријске производње
31.08.2017 12:00 јул 2017. Спољнотрговинска робна размена
31.08.2017 12:00 II квартал 2017. Анкета о радној снази
12.09.2017 12:00 август 2017. Индекси потрошачких цена
15.09.2017 12:00 II квартал 2017. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава
20.09.2017 12:00 2013 и 2015 Рачун емисија у ваздух
22.09.2017 12:00 март 2017. Употреба информационо–комуникационих технологија
25.09.2017 12:00 август 2017. Зараде по запосленом
29.09.2017 12:00 август 2017. Индекси индустријске производње
29.09.2017 12:00 август 2017. Спољнотрговинска робна размена
29.09.2017 12:00 август 2017. Промет робе у трговини на мало
29.09.2017 12:00 2016. Бруто домаћи производ
(одложено за 2. октобар 2017.)
09.10.2017 12:00 2015. Порези у области животне средине
12.10.2017 12:00 септембар 2017. Индекси потрошачких цена
25.10.2017 12:00 септембар 2017. Зараде по запосленом
31.10.2017 12:00 III квартал 2017. Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш оцена
31.10.2017 12:00 септембар 2017. Промет робе у трговини на мало
31.10.2017 12:00 2016. Регионални бруто домаћи производ
31.10.2017 12:00 септембар 2017. Индекси индустријске производње
31.10.2017 12:00 септембар 2017. Спољнотрговинска робна размена
13.11.2017 12:00 октобар 2017. Индекси потрошачких цена
20.11.2017 12:00 2016. Инвестиције у основна средства
20.11.2017 12:00 2016. Трошкови за заштиту животне средине
24.11.2017 12:00 октобар 2017. Зараде по запосленом
30.11.2017 12:00 октобар 2017. Индекси индустријске производње
30.11.2017 12:00 октобар 2017. Спољнотрговинска робна размена
30.11.2017 12:00 III квартал 2017. Анкета о радној снази
30.11.2017 12:00 III квартал 2017. Квартални бруто домаћи производ
30.11.2017 12:00 октобар 2017. Промет робе у трговини на мало
05.12.2017 12:00 2016. Индикатори материјалних токова
12.12.2017 12:00 новембар 2017. Индекси потрошачких цена
15.12.2017 12:00 III квартал 2017. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава
25.12.2017 12:00 новембар 2017. Зараде по запосленом
29.12.2017 12:00 новембар 2017. Спољнотрговинска робна размена
29.12.2017 12:00 новембар 2017. Индекси индустријске производње
29.12.2017 12:00 новембар 2017. Промет робе у трговини на мало
29.12.2017 12:00 2017. Економска кретања