hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-1
Chart.

Актуелности

Београд, 28. новембар 2014.

Објављена је студија Пописа пољопривреде 2012: „ Пољопривредна газдинства према економској величини и типу производње у Републици Србији “

Аутори ове студије су проф. др Драго Цвијановић, доц. др Јонел Субић и др Весна Параушић из Института за економику пољопривреде у Београду.


У студији је први пут представљена класификација газдинстава према економској величини газдинства и типу пољопривредне производње за ниво Републике Србије ( НСТЈ 1 И НСТЈ 2).


    

◊ ◊ ◊

Београд, 26. новембар 2014.

Републички Завод за статистику, у сврху представљања публикације „Особе са инвалидитетом у Србији“, организује конференцију 3. децембра 2014, на Међународни дан особа са инвалидитетом, у 12 сати, у Клубу посланика (Толстојева 2) у Београду.

Ова специјална публикација аутора Милана М. Марковића, која је базирана на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011, посвећена је особама које имају потешкоће у обављању свакодневних активности због здравствених проблема.