hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-12
Chart.

Актуелности

Београд, 17.11.2017.

Републички завод за статистику представља пету по реду публикацију „Жене и мушкарци у Републици Србији, 2017“. Публикација je објављена уз подршку Агенције за родну равноправност и оснаживање жена (UN WOMEN) и Тима за социјално укључивање и смањење сиромaштва Владе Републике Србије.

◊◊◊

Београд, 8.11.2017.

У периоду од 8.11.2017. до 16.11.2017. године, објављује се Јавни  конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику у периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање, на web  страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs  и на web  страници Републичког завода за статистику  и то за следећа радна места:  

· У Сектору за националне рачуне, цене и пољопривреду - 4 радна места

· У Сектору  друштвених статистика – 1 радно место

· У Сектору за информационо комуникационе технологије и публицистику - 1 радно место

· У Сектору  за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима - 1 радно место

· У Сектору  за развој и информисање - 1 радно место

· У Ужој  унутрашњој  јединици ван састава сектора- 1 радно место 

На web  страници Републичког завода за статистику могу се преузети ИЗЈАВЕ које кандидати  попуњавају  и  којим се опредељују  за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. 

 Изјава_орган 

 Изјава_сам

 Јавни конкурс

◊◊◊

Београд 23.10.2017.


Републички завод за статистику представља 50. јубиларно издање „Статистичког годишњака Републике Србије, 2017“.