hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-1
Chart.

Актуелности

Београд, 24. март 2016.

Републички завод за статистику, у складу са својим опредељењем, да мери задовољство корисника статистичким подацима и услугама које пружа ‒ објављује резултате спроведеног истраживања.

Ослушкујући и разумевајући потребе својих корисника, РЗС је у могућности да на основу резултата истраживања боље упозна и схвати њихове потребе.

Крајњи циљ овог истраживања је унапређење односа са корисницима, као и унапређење услуга које пружамо.

Захваљујемо свим корисницима који су учествовали у истраживању и тиме нам омогућили да сагледамо активности које ћемо спроводити у наредном периоду, како бисмо задовољили крајњи циљ истраживања.

Сва питања која су корисници поставили у истраживању биће груписана и одговори ће се наћи у делу сајта „Најчешће постављена питања“.

◊◊◊

Београд, 9. март 2016.

Поводом погрешне интерпретације података из Анкете о радној снази (АРС) и неоснованих сумњи у њихову поузданост које Фискални савет наводи у свом радном документу припремљеном за Копаоник бизнис форум 2016, а што су пренели поједини медији,  Републички завод за статистику (РЗС) обавештава јавност да чврсто стоји иза објављених података који указују на велики пад запослености и раст незапослености у периоду 2008-2012, као и на промену тренда код ова два показатеља у периоду 2012-2015. Уједно наглашавамо да уз објављене податке РЗС редовно даје и детаљна методолошка објашњења која је неопходно узети у обзир приликом анализе и тумачења података.