hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-12
Chart.

Актуелности

Београд 20.04.2017.

У складу с.а јавним позивом од 12. априла 2017, објављујемо листу кандидата који ће бити позвани на разговор за посао анкетара у истраживању ,,Анкета о приходима и условима живота“.

 Списак кандидата

◊◊◊

Београд 19.04.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места објављен је дана 19. априла 2017. године на порталу Е-управе, на web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, web страници и периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање и то: 

 - статистичар аналитичар у звању саветник, Сектор пословних статистика, Одсек за статистику спољне трговине, број извршилаца 1. 

 - статистичар аналитичар у звању саветник, Сектор пословних статистика, Група за статистику употребе информационо –комуникационих технологија и пословне тенденције, број извршилаца 1.

 - статистичар аналитичар у звању саветник, Сектор за развој и информисање, Одсек за методологију узорка, број извршилаца 1.

 - статистичар аналитичар у звању саветник, Сектор општих послова и прикупљања података на терену, Одељење за финансијско материјалне послове, књиговодство и логистику, Група за финансијско праћење, пројеката, књиговодство и извештавaње, број извршилаца 1.

Текст јавног конкурса

 

Изјава коју је  потребно да кандидат  на конкурсу попуни и којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

◊◊◊

Београд 19.04.2017.

Служба за управљање кадровима оглашава јавни конкурс за попуњавање положаја и то:

  - Помоћника директора - руководилац Сектора  за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима у Републичком заводу за статистику-положај у четвртој групи;

  - Помоћника директора - руководилац Сектора  општих послова и прикупљање података на терену у Републичком заводу за статистику-положај у четвртој групи

  Текст јавног конкурса

◊◊◊

Београд, 13.04.2017.

Објављујемо коначну ранг листу пријављених кандидата за посао анкетара за потребе спровођења „Истраживања о пословној клими и потрошњи становништва (BCS)“ и „Истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у предузећима и домаћинствима, (ИКТ)“ за 2017/2018. 

      

◊◊◊

Београд, 21.02.2017.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ - Унапређење сарадње између Пореске управе Републике Србије и Републичког завода за статистику