hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-1
Chart.

Актуелности

Београд, 30. септембар 2015.

Републички завод за статистику организује завршну конференцију ИПА 2011 пројекта – „Директна финансијска подршка Европске комисије за усаглашавање статистичког система Србије са Европским статистичким системом“, 6. oктобра 2015, у хотелу Метропол Палас.

◊◊◊

Београд, 29. септембар 2015.

Објављена је специјална студија „Вински атлас“ аутора Дарка Јакшића, Драгослава Иванишевића, Виолете Ђокић и Марине Брбаклић Тепавац која је заснована на резултатима Пописа пољопривреде 2012.

Публикација на систематичан начин приказује важне информације о винском сектору у Србији кроз визуру домаћих винарија по различитим виноградарским подручјима.

    

◊◊◊

Београд, 24. септембар 2015.

Објављене су специјалне публикације базиране на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године:

        „Популација Србије почетком 21. века“,

        „Млади у Србији почетком 21. века“ и

        „Демографски профил старог становништва Србије“,

као и специјална публикација:

        „Анализа утицаја штета од елементарних непогода на резултате пописа“

у којој су анализирани подаци Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. и Пописа пољопривреде 2012.

           

◊◊◊

Београд, 30. јун 2015.

ПРОГРАМ ЗВАНИЧНЕ СТАТИСТИКЕ У ПЕРИОДУ ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној 24. јуна 2015. године, донела је, у форми одлуке, Програм званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. године који је објављен у Службеном гласнику РС, број 55/15, од 25. јуна 2015. године. Програм садржи стратегију развоја званичне статистике у Републици Србији за период од пет година, као и реализацију стратешких циљева кроз прегледе очекиваних резултата развоја по појединим областима статистике и у оквиру статистичке инфраструктуре. Именовани су одговорни произвођачи званичне статистике и административни извори података, са описима постојећих индикатора, као и индикатора који ће се у наредном периоду обезбедити у складу са међународним стандардима и праксом.