hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-1
Chart.

Актуелности

Београд, 14. новембар 2014.

Објављена је публикација Пописа пољопривреде 2012 „Резултати контроле обухвата“.

◊ ◊ ◊

Београд, 12. новембар 2014.

Републички завод за статистику у сарадњи са Привредном комором Београда oрганизује промоцију студије Пописа пољопривреде 2012: „ Пољопривредна газдинства према економској величини и типу производње у Републици Србији “.

Промоција ће бити одржана 28. новембра 2014, са почетком у 11 часова, у Привредној комори Београда, Кнеза Милоша 12, у Сали 4а на IV спрату.

Аутори ове студије су проф. др Драго Цвијановић, доц. др Јонел Субић и др Весна Параушић из Института за економику пољопривреде у Београду.

У студији је први пут представљена класификација газдинстава према економској величини газдинства и типу пољопривредне производње за ниво Републике Србије ( НСТЈ 1 И НСТЈ 2).

◊ ◊ ◊

Београд, 6. новембар 2014.

Билатерални скрининг за Поглавље 18 – Статистика  биће одржан у Луксембургу 25. и 26. новембра. Делегација Републике Србије ће представити постигнути степен усклађености са правним тековинама Европске уније, податке о спровођењу и примени прописа, као и планове у погледу даљег усклађивања и спровођења прописа у оквиру области статистика.

Поред представника Републичког завода за статистику, делегацију Републике Србије ће чинити представници из следећих институција: Народне банке Србије, Министарства финансија, Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Агенције за безбедност саобраћаја, Министарства културе и информисања, Управе царина, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Канцеларије за европске интеграције.

◊ ◊ ◊

Београд, 6. новембар 2014.

Објављена је студија Пописа пољопривреде 2012 „Радна снага и активности пољопривредних газдинстава“.

  

◊ ◊ ◊ 

Београд, 22. октобар 2014.

Објављена је специјална публикација „Пописни атлас 2011“ у којој су графички приказани основни резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011.