hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-1
Chart.

Актуелности

Београд, 17. децембар 2014.

Одлагање конференције

Конференција која је била планирана за четвртак 18.12.2014. године, 12ч. у Прес-центру УНС-а, одлаже се за понедељак 22.12.2014. у 12часова у Медија центру, Теразије 3

УНИЦЕФ у Србији и Републички завод за статистику представиће коначне резултате Истраживања вишеструких показатеља положаја жена и деце у Србији 2014. и Истраживања вишеструких показатеља положаја жена и деце у ромским насељима у Србији 2014 – MICS 5

◊ ◊ ◊

Београд, 17. децембар 2014.

Објављена је  публикацијa „Жене и мушкарци у Рeпублици Србији, 2014“ .

Осим података из редовних статистичких истраживања, пописа становништва, домаћинстава и станова и пописа пољопривреде, у публикацији су приказани подаци из Анкете о приходима и условима живота (Survey on Income and Living condition – SILC), из Истраживања вишеструких показатеља (Multiple Indicator Cluster Survey – MICS), Истраживања здравља становништва Србије, Истраживања о коришћењу времена итд. 

 

◊ ◊ ◊

Београд, 15. децембар 2014. године

Објављена је посебна публикација Пописа пољопривреде 2012 - „Сточарство у Републици Србији”, аутора Рада Поповића.

Публикација приказује динамику, структуру и карактеристике сточарске производње на пољопривредним газдинствима у Републици Србији.

 

◊ ◊ ◊

Београд, 11. децембар 2014.

Објављена је студија  „Економски рачуни пољопривреде у Републици Србији, 2007-2013“.

У овој студији представљени су резултати обрачуна економских рачуна пољопривреде за Републику Србију, који се односе на елементе рачуна производње и факторски доходак у пољопривреди. Резултати обрачуна су исказани у текућим и сталним ценама. Поред тога, приказана је методологија њихове израде, са детаљним описом метода обрачуна, извора података и главних обележја.

◊ ◊ ◊

Београд, 10. децембар 2014.

Објављена је публикација:

Публикација „Како три генерације користе време у Републици Србији, 2010/2011.”

Предмет Истраживања о коришћењу времена јесте како жене и мушкарци у Републици Србији проводе своје време; где су разлике највеће, а где најмање; ко ради у кући, а ко не; ко зарађује новац за живот, а ко ради у кући без плате; колико времена просечно троше жене и мушкарци на поједине активности.