hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-12
Chart.

Актуелности

Београд, 26.02.2018.

Републички завод за статистику ће почев од 2018. године просечне зараде рачунати на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама ће се убудуће објављивати 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. Просечне зараде за јануар биће објављене 26. марта 2018.
 Брошура "Промена извора података за израчунавање просечних зарада"

◊◊◊

Београд, 01.12.2017.

Календар објављивања публикација, 2018.