hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-12
Chart.

Актуелности

Београд 16.06.2017.

Републички завод за статистику објављује резултате „Пилот-истраживања о структури зарада“ које је, у Републици Србији, први пут спроведено током 2015, а подаци се односе на 2014. годину.

Истраживањем су добијени међународно упоредиви подаци о зарадама, према индивидуалним карактеристикама запослених (занимање, пол, степен образовања, старост, дужина стажа, врста уговора запосленог) и према карактеристикама пословних субјеката (делатност, величина и облик својине).

Дистрибуција зарада, медијана зараде, платни јаз између жена и мушкараца, као и проценат запослених с ниским зарадама, само су неки од значајних показатеља које ово истраживање обезбеђује.