hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-12
Chart.

Актуелности

Београд 25.12.2017.

Општине и региони у Републици Србији, 2017. 

 

◊◊◊

Београд, 01.12.2017.

Календар објављивања публикација, 2018.

◊◊◊

Београд, 23.11.2017.

РЗС подсећа стручну и ширу јавност на важност статистичких података у процесу доношења одлука и на неопходну интеракцију између аналитичара, статистичара и доносиоца одлука, у којој званична статистика има улогу не само информатора, већ активног учесника у процесу вођења јавних политика.

Процес доношења одлука може бити базиран на два различита приступа: први, заснован на неевалуираним судовима појединаца, идеолошким полазиштима, селективним информацијама, предрасудама и спекулативним претпоставкама – тзв. opinion based процес доношења одлука; и други, заснован на релевантним чињеницама, легитимним одлукама, и добро информисаним стручним лицима, независним и професионалним у домену својих надлежности – тзв. evidence based процес доношења одлука. -->
  Лисабонски меморандум

◊◊◊

Београд, 17.11.2017.

Републички завод за статистику представља пету по реду публикацију „Жене и мушкарци у Републици Србији, 2017“. Публикација je објављена уз подршку Агенције за родну равноправност и оснаживање жена (UN WOMEN) и Тима за социјално укључивање и смањење сиромaштва Владе Републике Србије.

◊◊◊

Београд 23.10.2017.


Републички завод за статистику представља 50. јубиларно издање „Статистичког годишњака Републике Србије, 2017“.