hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-1
Chart.

Актуелности

Београд, 22. јануар 2015.

Републички завод за статистику и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва 26. и 27. јануара у хотелу „Слобода“ у Шапцу (Трг шабачких жртава бб.) заједнички организују промоцију публикације „Приходи и услови живота у Србији – 2013“, која је резултат „Serbia - SILC“ пројекта финансираног од стране Европске комисије, уз техничку подршку Светске банке. Пројекат је имао за циљ увођење Анкете о приходима и условима живота у статистички систем Републике Србије. 

◊ ◊ ◊

Београд, 15. јануар 2015.

Објављена је специјална студија „Етноконфесионални и језички мозаик Србије“, аутора др Владимира Ђурића, проф. др Дарка Танасковића и проф. др Драгана Вукмировића.

Студија је базирана на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године и посвећена је етно-културалним карактеристикама становништва Републике Србије.

  

◊ ◊ ◊

Београд, 29. децембар 2014.

Влада Републике Србије, 19. 12.2014, усвојила је“Стратегију развоја статистике пољопривреде у Републици Србији у периоду од 2014. до 2018. године“ (“Службени гласник” РС бр. 143 од 26. 12. 2014.)

◊ ◊ ◊

Београд, 22. децембар 2014.

Објављена је публикација „Општине и региони у Републици Србији, 2014“.

◊ ◊ ◊

Београд, 17. децембар 2014.

Објављена је  публикацијa „Жене и мушкарци у Рeпублици Србији, 2014“ .

Осим података из редовних статистичких истраживања, пописа становништва, домаћинстава и станова и пописа пољопривреде, у публикацији су приказани подаци из Анкете о приходима и условима живота (Survey on Income and Living condition – SILC), из Истраживања вишеструких показатеља (Multiple Indicator Cluster Survey – MICS), Истраживања здравља становништва Србије, Истраживања о коришћењу времена итд. 

 

◊ ◊ ◊

Београд, 15. децембар 2014. године

Објављена је посебна публикација Пописа пољопривреде 2012 - „Сточарство у Републици Србији”, аутора Рада Поповића.

Публикација приказује динамику, структуру и карактеристике сточарске производње на пољопривредним газдинствима у Републици Србији.

 

◊ ◊ ◊

Београд, 11. децембар 2014.

Објављена је студија  „Економски рачуни пољопривреде у Републици Србији, 2007-2013“.

У овој студији представљени су резултати обрачуна економских рачуна пољопривреде за Републику Србију, који се односе на елементе рачуна производње и факторски доходак у пољопривреди. Резултати обрачуна су исказани у текућим и сталним ценама. Поред тога, приказана је методологија њихове израде, са детаљним описом метода обрачуна, извора података и главних обележја.

◊ ◊ ◊

Београд, 10. децембар 2014.

Објављена је публикација:

Публикација „Како три генерације користе време у Републици Србији, 2010/2011.”

Предмет Истраживања о коришћењу времена јесте како жене и мушкарци у Републици Србији проводе своје време; где су разлике највеће, а где најмање; ко ради у кући, а ко не; ко зарађује новац за живот, а ко ради у кући без плате; колико времена просечно троше жене и мушкарци на поједине активности.