hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-1
Chart.

Актуелности

Београд, 29. август 2014.

Попис становништва, домаћинстава и станова 2011.

Објављени су резултати Детаљних таблица морталитета за Републику Србију, за период 2010–2012. године, које су урађене на основу резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године и статистичких података о природном кретању становништва током 2010, 2011. и 2012. године.

◊ ◊ ◊

Београд, 29. август 2014.

Потписан Протокол о сарадњи

Проф. др Драган Вукмировић, директор Републичког завода за статистику, потписао је Протокол о сарадњи с председником Задружног савеза Војводине господином Радиславом Јовановим. Протокол дефинише сарадњу Републичког завода за статистику и Задружног савеза Војводине у области пољопривреде и земљорадничког задругарства, која се односи на размену података, израду стручних анализа, обављање заједничких истраживања, размену стручне литературе и промоцију.

◊ ◊ ◊

Београд, 24. јул 2014.

Обавештавамо Вас да је дана 17. јула 2014. године Републички завод за статистику спровео измене у Регистру просторних јединица. Ужице – град поделом на две градске општине – Ужице (матични број 71145) и Севојно (матични број 71366) – постаје Град Ужице и добија матични број 79065. Новоформирана градска општина Севојно („Службени лист града Ужица“, број 16/13, 25. јул 2013. године) добија нови матични број, док градска општина Ужице задржава стари матични број.

Образложење: Измене у Регистру просторних јединица извршене су у складу са дописом председника Скупштине града Ужица од 17. јула 2014, у којем је наведено да су након доношења Статута градске општине Севојно и избора извршних органа (седница одржана 22. маја 2014) створени услови за формирање и почетак функционисања градске општине Севојно.

◊ ◊ ◊

Београд, 20. мај 2014.

Отворен PayPal рачун за уплату хуманитарне помоћи

Од 18. маја 2014. године је активиран рачун преко кога је могућа уплата хуманитарне помоћи за жртве поплава у Републици Србији путем PayPal -a из 193 земље и региона.

Рачун припада Мисији Републике Србије при Европској унији у Бриселу, а средства која се уплате коришћењем PayPal сервиса се директно пребацују на наменски рачун Владе Републике Србије отворен за помоћ угроженима од поплава.

Хуманитарну помоћ, преко PayPal сервиса, је могуће уплатити на адреси  www.floodrelief.gov.rs