hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-1
Chart.

Актуелности

Београд, 21. мај 2015.

Објављен је јавни позив за посао анкетара, контролора и супервизора за ‘’Теренско тестирање УНИЦЕФ/ВГ модула о процени капацитета деце и сметње у развоју.’’

◊ ◊ ◊  

Београд, 20. мај 2015.

Републички завод за статистику, с циљем представљања публикације „Две деценије избеглиштва у Србији“, организује конференцију 4. јуна 2015. године, у 12 сати, у Заводу, Милана Ракића 5.

Специјална  публикација ауторке др Весне Лукић, базирана на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године, има за циљ да допринесе бољем сагледавању потреба и проблема присилних миграната и њихових домаћинстава у Републици Србији.

◊ ◊ ◊ 

Београд, 5. мај 2015.

Спровођење Анкете о приходима и условима живота почело је 4. маја 2015. на територији читаве Србије и трајаће до средине јула. Молимо сва домаћинства која су одабрана у узорак да нашим анкетарима дају тражене податке.

◊ ◊ ◊

Београд, 5. мај 2015.

Објављена је специјална публикација „Пољопривредно земљиште у Републици Србији“ аутора проф. др Миладина Шеварлића, која је заснована на резултатима Пописа пољопривреде 2012.

Студија ''Пољопривредно земљиште у Републици Србији'' намењена је широј научној и стручној јавности и може да послужи као модел другим истраживачима да наставе и прошире агроекономске и статистичке анализе газдовања, коришћења, уређења и заштите пољопривредног земљишта у Србији.

◊ ◊ ◊

Београд, 24. април 2015.

Објављена је специјална публикација „Србија у процесу спољних миграција“ аутора Владимира Станковића, која је заснована на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011.

Студија има за циљ да допринесе бољем сагледавању обима и динамике спољних миграција, као и све учесталије појаве одласка младих високообразованих људи у иностранство, што представља немерљив економски и демографски губитак за Србију.

◊ ◊ ◊

Београд, 19. март 2015.

Објављена је специјална публикација „Роми у Србији“ аутора проф. др Светлане Радовановић и доц. др Александра Кнежевића која је заснована на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011.

Публикација представља целовиту и свеобухватну студију о Ромима у Србији. У њој се кроз преглед демографских, социоекономских и других карактеристика ромске популације даје приказ историјског и демографског развитка ове етничке заједнице, почев од XIX па до првих деценија XXI века.

  

◊ ◊ ◊

Београд, 11. март 2015.

Објављена је специјална публикација „ Виноградарски атлас“, аутора доц. др Драгослава Иванишевића, дипл. инж. – мастер Дарка Јакшића и проф. др Наде Кораћ. 

Студија на систематичан начин приказује важне информације о виноградарским регионима, рејонима и виногорјима Србије, чиме се омогућава јасно сагледавање стања и потенцијала српског виноградарства.