hidden hit counter
Реални индекси нето зарада, м/м-1
Chart.

Актуелности

Београд, 27. март 2015.

Објављен је јавни позив за посао анкетара у Анкети о приходима и условима живота (СИЛК).

◊ ◊ ◊

Београд, 19. март 2015.

Објављена је специјална публикација „Роми у Србији“ аутора проф. др Светлане Радовановић и доц. др Александра Кнежевића која је заснована на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011.

Публикација представља целовиту и свеобухватну студију о Ромима у Србији. У њој се кроз преглед демографских, социоекономских и других карактеристика ромске популације даје приказ историјског и демографског развитка ове етничке заједнице, почев од XIX па до првих деценија XXI века.

  

◊ ◊ ◊

Београд, 11. март 2015.

Објављена је специјална публикација „ Виноградарски атлас“, аутора доц. др Драгослава Иванишевића, дипл. инж. – мастер Дарка Јакшића и проф. др Наде Кораћ. 

Студија на систематичан начин приказује важне информације о виноградарским регионима, рејонима и виногорјима Србије, чиме се омогућава јасно сагледавање стања и потенцијала српског виноградарства.

   

◊ ◊ ◊

Београд, 20. фебруар 2015.

На седници Владе одржаној 5. фебруара 2015. године усвојен је, у форми предлога одлуке, Програм званичне статистике за период од 2016. до 2020. године. Предлог петогодишњег програма достављен је Народној скупштини која је, у складу са Законом о званичној статистици, надлежна за његово доношење.

◊ ◊ ◊

Београд, 5. Фебруар 2015.

Oбјављена је публикација: „Култура 2013“, као плод сарадње РЗС и Завода за проучавање културног развитка.

Први пут су на једном месту објављене активности свих институција које се баве подстицањем културног развоја Републике Србије.

Захваљујући комплексној структури ове делатности, статистика објављује велики број података прикупљених путем бројних статистичких истраживања из ове области. Објављени су се подаци о броју и врстама установа,посетиоцима биоскопа, позоришта, музеја, библиотека, као и подаци о изложбеним галеријама, радио и ТВ станицама. Такође, објављени су подаци о издавачкој делатности и штампи прикупљени путем истраживања о књигама и брошурама, новинама, часописима и осталим серијским публикацијама и рото штампи.

◊ ◊ ◊

Београд, 30. јануар 2015.

Републички завод за статистику 31. јануара 2015. године почиње истраживање под називом „Сезонско истраживање о коришћењу времена“.

Истраживање ће бити спроведено током 2015. године на територији Републике Србије. У раду на терену учествоваће 22 искусна анкетара Републичког завода за статистику и овим путем молимо изабрана домаћинства да изађу у сусрет нашим анкетарима да обаве анкетирање чланова домаћинстава. [опширније]

Циљ спровођења истраживања је прикупљање података о томе како становници Републике Србије користе своје време током 24 часа, којим активностима се баве и колико времена троше на њих, односно колико времена проводимо у раду, у кућним пословима, учењу, дружењу, спавању, уз ТВ итд.
Успех овог значајног истраживања зависи од одзива домаћинства и њихове спремности да приме анкетаре и од спремности чланова домаћинства старијих од 15 година да попуне дневнике, те молимо све чланове домаћинства старије од 15 година да попуне дневнике уписујући своје активности током дана према писаном упутству, или према упутству које ће дати анкетар. Дневник ће моћи да се попуни не само у папирној форми, него и преко веб или андроид апликације.
За додатне информације о Истраживању , молимо да се обратите:
Драгана Ђоковић-Папић: шеф Одсека за социјалне индикаторе, правосудну и родну статистику,
Тел: 011/2412-947, e-mail: ddjokovic_papic@stat.gov.rs
Јованка Стојановић, руководилац Групе за социјалне индикаторе
Тел: 011/2412-922, лок.297, e-mail: jovanka.stojanovic@stat.gov.rs

◊ ◊ ◊

Београд, 15. јануар 2015.

Објављена је специјална студија „Етноконфесионални и језички мозаик Србије“, аутора др Владимира Ђурића, проф. др Дарка Танасковића и проф. др Драгана Вукмировића.

Студија је базирана на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године и посвећена је етно-културалним карактеристикама становништва Републике Србије.